BAOTAYNINH.VN trên Google News

Văn phòng Quốc hội: Trả lời cử tri Tây Ninh về việc đề nghị tăng cường giám sát hoạt động Ngân hàng

Cập nhật ngày: 10/05/2013 - 05:24
HTML clipboard

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cam kết năm 2013 sẽ tạo cho được chuyển biến tích cực trong việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng… (ảnh minh hoạ)

(BTNO) – Văn phòng Quốc hội vừa có ý kiến trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua tổng hợp từ Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh về việc đề nghị tăng cường giám sát đối với hoạt động Ngân hàng.

Văn phòng Quốc hội cho biết, trên cơ sở chất vấn của đại biểu Quốc hội, ý kiến, kiến nghị của cử tri, Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành chất vấn đối với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10.2011), kỳ họp thứ 4 (10.2012) và phiên họp thứ 10 (8.2012). Các ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cần đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, đánh giá, rà soát, phân loại hệ thống ngân hàng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cam kết năm 2013 sẽ tạo cho được chuyển biến tích cực trong việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các công ty tài chính gắn với thị trường chứng khoán, thị trường tài chính, hướng đến một hệ thống ngân hành lành mạnh đối với các hoạt động cụ thể, như: Điều hành hoạt động của thị trường tín dụng, bảo đảm cung ứng vốn cho sản xuất, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế; đồng thời kiềm chế lạm phát theo chỉ tiêu đã được Quốc hội xác định; cơ cấu lại hệ thống ngân hàng gắn với giải quyết chất lượng hoạt động kinh doanh của các ngân hàng, công ty tài chính và giải quyết nợ xấu, giảm nợ xấu. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động ngân hàng, thị trường tiền tệ, thị trường vàng. Làm tốt công tác quản lý Nhà nước đối với thị trường vàng; bảo đảm lợi ích của người dân; không sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trong nền kinh tế.

Đầu năm 2013, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến để nghe các Bộ, ngành báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIII (trong đó có Nghị quyết phần chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Tại phiên họp thứ 17 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (tháng 4.2013), trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, tổ chức hữu quan, Văn phòng Quốc hội đã đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014, trong đó có nội dung giám sát tái cơ cấu nền kinh tế, bao gồm cả giám sát tái cấu trúc ngành ngân hàng. Đồng thời tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, xem xét, đưa vào chương trình hoạt động giám sát của mình vào thời gian thích hợp.

Đ.H