BAOTAYNINH.VN trên Google News

Văn phòng Tỉnh uỷ Tây Ninh tích cực tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng trong thời kỳ mới

Cập nhật ngày: 17/10/2012 - 03:44

(BTN)- Cách đây 82 năm, khởi nguồn từ Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng diễn ra từ ngày 14 đến ngày 31.10.1930, ngày 18.10 trở thành dấu mốc đầu tiên về hoạt động văn phòng của Trung ương Đảng. Tháng 5.1947, Văn phòng Trung ương Đảng chính thức được thành lập tại xã Quảng Nạp, huyện Định Hoá (Thái Nguyên), là cơ quan tham mưu, phục vụ trực tiếp cho các cơ quan lãnh đạo cấp cao của Đảng.

Tại tỉnh ta, Văn phòng Tỉnh uỷ Tây Ninh được thành lập vào năm 1954. Được Tỉnh uỷ quan tâm giáo dục; được trui rèn qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, mặc dù phải chịu nhiều hy sinh, gian khổ, đội ngũ cán bộ văn phòng cấp uỷ vẫn một lòng trung kiên, tận tuỵ, không ngại gian khổ, hy sinh, vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ bảo đảm cho hoạt động của cấp uỷ Đảng luôn thông suốt trong mọi tình huống, trong mọi giai đoạn phát triển sự nghiệp cách mạng tỉnh nhà.

Đồng chí Lê Minh Trọng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao chứng nhận của UBND tỉnh cho các tập thể lao động xuất sắc tại Hội nghị cán bộ công chức Văn phòng Tỉnh uỷ năm 2012

Trong những năm qua, tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh uỷ luôn đoàn kết, phấn đấu vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm tốt vai trò tham mưu, phục vụ cho Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; chủ động, sáng tạo và nhạy bén trong công việc, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, củng cố tổ chức, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan; từng bước khắc phục những hạn chế, thiếu sót của những năm trước, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng văn bản; tăng cường đi cơ sở, cập nhật thông tin phục vụ cấp uỷ; văn bản hoá kịp thời các ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ..., thực hiện tốt công tác lưu trữ, cơ yếu – công nghệ thông tin; công tác tài chính, quản trị. Đặc biệt trong năm 2012 đã tập trung tham mưu, phục vụ cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”…

Đánh giá về kết quả hoạt động của Văn phòng Tỉnh uỷ, văn phòng cấp uỷ trong tỉnh trong những năm qua, đồng chí Lê Minh Trọng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhận xét: “Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ và văn phòng cấp uỷ luôn nỗ lực phấn đấu, trung thành, đoàn kết, nêu cao ý chí cách mạng tiến công, gương mẫu trong công tác, tận tuỵ phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương”.

TỐ TUẤN