BAOTAYNINH.VN trên Google News

Văn phòng Tỉnh uỷ: Thực hiện tốt chức năng tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng trong thời kỳ mới

Cập nhật ngày: 01/03/2011 - 11:26

Vừa qua, Văn phòng Tỉnh uỷ Tây Ninh mở hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp uỷ năm 2010 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2011. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong năm 2010, Văn phòng Tỉnh uỷ, văn phòng các huyện, thị uỷ đã lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp tục không ngừng phấn đấu cải tiến, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao trách nhiệm; chủ động tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng chương trình công tác năm, lịch làm việc tháng, tuần và giúp cấp uỷ tổ chức thực hiện theo kế hoạch, chương trình đề ra. Phối hợp cùng các ban Đảng tham mưu cấp uỷ xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh uỷ kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định.

Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Ngọc trao bằng khen của UBND tỉnh cho Văn phòng Huyện uỷ Hoà Thành và Văn phòng Huyện uỷ Dương Minh Châu.

Đặc biệt, trong năm 2010 các văn phòng tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch của Tỉnh uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Tham gia biên tập báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ và thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp vào các văn kiện đúng quy trình. Giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX thành công tốt đẹp. Thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp uỷ trong lĩnh vực nội chính – tiếp dân… Các mặt công tác văn thư, lưu trữ, cơ yếu - công nghệ thông tin, tài chính, quản trị đều có chuyển biến tốt, góp phần giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết năm 2010 đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Văn phòng Tỉnh uỷ, văn phòng các huyện, thị uỷ trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: “Công tác văn phòng là công tác đặc biệt quan trọng, chính vì vậy cán bộ, công chức Văn phòng cấp uỷ phải thật sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm. Tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm và đổi mới trong công tác để tham mưu, giúp cấp uỷ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới”.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu cho Văn phòng Huyện uỷ Châu Thành và bằng khen cho Văn phòng Huyện uỷ Hoà Thành và Văn phòng Huyện uỷ Dương Minh Châu. 

TỐ TUẤN