BAOTAYNINH.VN trên Google News

Văn phòng UBND tỉnh: Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012

Cập nhật ngày: 31/07/2012 - 05:38

(BTNO)- Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác kiểm soát TTHC trong năm 2012; ngày 30.7, Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng UBND tỉnh tiến hành kiểm soát TTCH đối với Sở Công thương.

Các chuyên viên Tổ Kiểm soát TTHC kiểm tra hồ sơ tại Sở Công thương.

Báo cáo của Sở Công thương cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2012, số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở gồm 10 lĩnh vực là 69 TTHC, bao gồm: Lưu thông hàng hóa 18 TTHC; Công nghiệp, tiêu dùng 5 TTHC; Thương mại quốc tế 9 TTHC; Dịch vụ thương mại 1 TTHC; Vật liệu nổ công nghiệp 4 TTHC; Công nghiệp 7 TTHC; Quản lý cạnh tranh 5 TTHC; Xúc tiến thương mại 4 TTHC; Điện 13 TTHC; Xuất nhập khẩu 2 TTHC. Trong 6 tháng đầu năm 2012, đơn vị đã tiến hành rà soát, đề nghị sửa đổi 1 TTHC và bổ sung 2 TTHC thuộc các lĩnh vực: TTHC mới ban hành thuộc lĩnh vực Dịch vụ thương mại và lĩnh vực Công nghiệp; sửa đổi lĩnh vực Công nghiệp trong việc xác nhận khai báo hóa chất.

Qua kiểm soát cho thấy, trong 6 tháng đầu năm Sở Công thương đã tiếp nhận 354 hồ sơ, và 6 hồ sơ tồn; kết quả đã giải quyết xong, đúng quy định, đúng thời gian 360 hồ sơ (100%) đảm bảo quy trình, đúng thời gian quy định.

Tổ Kiểm soát đã hướng dẫn đơn vị thực hiện phần mềm báo cáo theo hệ thống mạng thông tin điện tử nội bộ; Hướng dẫn việc công khai TTHC; Công khai TTHC mới, sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn việc thành lập Tổ Kiểm soát TTHC thuộc Sở.

Theo kế hoạch, từ nay tới ngày 15.8.2012, Tổ kiểm soát TTHC sẽ tiến hành làm việc với  17 sở, ngành tỉnh và 9 huyện, thị.

Khắc Luân