Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn thống kê, rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính nội bộ 

Cập nhật ngày: 30/11/2022 - 13:49

BTNO - Chiều 29.11, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn trực tuyến hướng dẫn việc thống kê, rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ.

Buổi tập huấn được trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện.

Tham gia tập huấn là cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh; cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, CCHC của UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

Tại lớp tập huấn, các cán bộ, công chức được lãnh đạo Phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh triển khai nội dung của Kế hoạch số 3989/KH-UBND ngày 21.11.2022 của UBND tỉnh về việc thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025; hướng dẫn đối tượng thực hiện thống kê, rà soát, đơn giản hoá TTHC nội bộ; cách thức, quy trình thực hiện thống kê, rà soát, đơn giản hoá TTHC nội bộ.

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, trước ngày 1.4.2023, các cơ quan, đơn vị hoàn thành 100% TTHC nội bộ được thống kê và công bố lần đầu.

Về rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hoá, bảo đảm trước ngày 1.1.2025, các cơ quan, đơn vị hoàn thành 100% TTHC nội bộ được rà soát, đơn giản hóa với tỉ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC.

C.T