Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Văn phòng UBND tỉnh triển khai, tập huấn phần mềm đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021 

Cập nhật ngày: 24/10/2021 - 09:38

BTNO - Ngày 22.10, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai “Phần mềm đánh giá công tác cải cách hành chính” năm 2021 bằng hình thức trực tuyến cho các công chức phụ trách cải cách hành chính (CCHC) và công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Các cán bộ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (UBND tỉnh) triển khai phần mềm đến các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng UBND tỉnh triển khai, hướng dẫn các tính năng, tiện ích và thao tác sử dụng phần mềm, giúp cán bộ phụ trách CCHC có thể thực hiện các quy trình một cách thuận tiện, dễ dàng; giúp việc xác định CCHC của các địa phương, đơn vị được thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác.

Việc đánh giá chỉ số CCHC trên phần mềm giúp tiết kiệm được thời gian; các đơn vị có thể giải trình với tổ thẩm định kết quả đánh giá một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bên cạnh đó, việc đánh giá trên phần mềm giúp các cơ quan, đơn vị hành chính lưu trữ thông tin, dễ dàng trích xuất dữ liệu khi cần thay đổi, chỉnh sửa chỉ số.

UBND thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành và huyện Dương Minh Châu đang xin ý kiến UBND tỉnh triển khai thực hiện đánh giá công tác CCHC bằng phần mềm cho các phòng, ban trên địa bàn.

N.D