Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2022:

Văn phòng UBND tỉnh và UBND thị xã Hoà Thành đứng đầu 

Cập nhật ngày: 14/12/2022 - 10:19

BTNO - Ngày 12.12, UBND tỉnh công bố Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022.

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh có tỷ lệ điểm số cao nhất 99,28% - đứng đầu bảng xếp hạng khối các sở, ban, ngành tỉnh; đứng cuối bảng là Sở Y tế đạt tỷ lệ điểm 55,27%.

Trong số 19 cơ quan sở, ban, ngành tỉnh, có 17 cơ quan xếp loại tốt với tỷ lệ điểm số đạt trên 80%; 1 cơ quan xếp loại khá với tỷ lệ điểm số đạt dưới 80% gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, 1 cơ quan xếp loại kém với tỷ lệ điểm số dưới 60%.

Ở cấp huyện, thị xã Hoà Thành là địa phương dẫn đầu với tỷ lệ điểm số đạt 93,08%. UBND huyện Châu Thành đứng cuối bảng với tỷ lệ điểm 76,54%.

Trong số 9 huyện, thị xã, thành phố, có 8 địa phương xếp loại tốt với tỷ lệ điểm số trên 80%, 1 địa phương xếp loại khá với tỷ lệ điểm số dưới 80%.

Đông Nguyên