BAOTAYNINH.VN trên Google News

Về những “vấn đề lớn, rất cơ bản và quan trọng”

Cập nhật ngày: 09/10/2022 - 23:35

BTN - Tuần qua, tôi xem trên báo chí, truyền thông thấy có khá nhiều tin tức thời sự nóng bỏng, nào là…

-Thôi khỏi liệt kê ra đi, ông xem thấy thì mọi người ai cũng xem thấy cả, muốn nói gì, hỏi gì thì nêu thẳng ra đi.

-Ý là mình muốn hỏi Bàn Dân sẽ bàn chuyện gì ấy mà!

-Vậy thì Bàn Dân cũng xin nói ngay, những ngày gần đây còn chuyện gì quan trọng bằng sự kiện Trung ương Đảng ta đang tiến hành kỳ họp thứ sáu.

-Vâng, mình cũng biết là sự kiện Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ sáu là chủ lưu của dòng thời sự hiện nay. Tất cả các phương tiện truyền thông đều thông tin kỳ này Trung ương sẽ thảo luận, cho ý kiến về “một số vấn đề lớn, rất cơ bản và quan trọng”. Nhưng mình chưa thấu hiểu những việc “lớn, rất cơ bản và quan trọng” ấy là như thế nào, nên mới hỏi ông đó mà!

-Thật ra, Bàn Dân có hơn gì ông, cho nên cũng cố gắng chú ý theo dõi thông tin về sự kiện ấy trên các kênh truyền thông chính thống. Nhất là bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 của người đứng đầu Đảng ta- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nên phần nào cũng cơ bản hiểu được vấn đề.

-Thú thiệt, bài phát biểu ấy mình có nghe trên đài, đọc trên báo, nhưng cũng chưa nắm vững nội dung. Nhờ ông nói vắn tắt để gợi ý cho mình có hướng tìm hiểu sâu hơn nhé?!

-Theo phát biểu của Tổng Bí thư thì Hội nghị Trung ương 6 tập trung vào những nội dung sau: Một là: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2023-2025. Hai là: Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ba là: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bốn là: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Năm là: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; và một số vấn đề quan trọng khác, chủ yếu là về công tác cán bộ, công tác nhân sự…

-Kỳ họp bàn chuyện quốc gia đại sự có thời gian không chỉ một năm, hai năm, ba năm mà tầm nhìn tới hơn hai thập niên nữa, đúng là hết sức “lớn, cơ bản và quan trọng”. Nhưng nếu ông chỉ khái quát qua các tiêu đề thì tôi cũng…chưa “thấm” nổi!

-Tất nhiên là vậy rồi. Ông muốn nắm kỹ hơn thì lên mạng truy cập toàn văn bài ấy mà đọc. Ở đây Bàn Dân chỉ có thể “trích dẫn” một vài đoạn ngắn cho ông thấy được tầm vóc lớn lao, tính chất quan trọng của vấn đề thôi. Chẳng hạn như trước mắt về vấn đề phát rriển kinh tế xã hội năm 2022-2023, sau khi nhận định: “Việc xem xét, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023 được đặt trong bối cảnh, tình hình thế giới đang có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ, vượt khỏi khả năng dự báo của các nước và các tổ chức quốc tế, đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của nước ta”, người đứng đầu Đảng ta đặt câu hỏi: “Phải chăng sắp tới chúng ta vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn hơn so với thời cơ, thuận lợi cho phát triển?”.

Chỉ một vấn đề đầu tiên, ngắn hạn ấy thôi, đã đòi hỏi từng cán bộ tầm chiến lược trong Trung ương Đảng phải đầu tư trí tuệ tối đa để tìm lời giải. Rồi tiếp đến là những vấn đề dài hạn đến gần giữa thế kỷ XXI như đã nêu ở trên, quả thật là rất lớn, rất cơ bản và quan trọng mà Trung ương Đảng phải tập trung làm việc hết sức sáng suốt, tìm ra giải pháp đúng đắn, khoa học, hiệu quả nhất để lãnh đạo cả nước ta tiến bước đến tương lai.

-Vậy là tôi hiểu rồi, hiểu rồi…

-Ông là “thiên tài”, là “thông minh tuyệt đỉnh” đó chắc?! Bàn Dân chỉ mới nói thật vắn tắt mà ông đã “hiểu rồi, hiểu rồi” lia lịa là sao?

-Đừng nói vậy chớ, ông “cường điệu” như thế là hiểu lầm tôi to rồi. Tôi nói “hiểu rồi” là tôi đã tìm ra lời đáp cho một việc mà tôi cảm thấy “chưa thông” mấy bữa nay?

-Gì nữa đây? Chuyện gì mà ông “chưa thông” rồi lại “hiểu rồi” nhanh thế?

-Thế này, số là ngay ngày đầu tiên khai mạc Hội nghị Trung ương 6, tôi đã nghe thông tin Trung ương Đảng biểu quyết khai trừ 1 đồng chí, cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng 3 đồng chí. Do vậy mà tôi cảm thấy “chưa thông” sự việc Trung ương thực hiện công tác xử lý kỷ luật Đảng ngay trong ngày đầu hội nghị. Giờ tôi “đã hiểu”, để tham gia bàn bạc những vấn đề hết sức trọng đại của Đảng, của đất nước đòi hỏi cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng phải thực sự xứng đáng là những tấm gương tiêu biểu của toàn Đảng. Còn những đồng chí có khuyết điểm nghiêm trọng đến mức phải xử lý kỷ luật thì làm sao mà còn đủ tư cách để tham gia bàn bạc, quyết định những chuyện lớn, rất cơ bản và quan trọng như thế được.    

BÀN DÂN