BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao

Cập nhật ngày: 11/02/2010 - 05:46

Sáng 10.2 (tức ngày 27 Tết Canh Dần), trong không khí cả nước tưng bừng các hoạt động mừng đất nước, mừng Đảng, mừng Xuân, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chúc Tết các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tin tưởng nhất định dân tộc ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lập nhiều thành tựu xuất sắc trong năm mới.

Trước đó, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dẫn đầu Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành kính đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - người Anh hùng dân tộc vĩ đại đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu chúc Tết lãnh đạo, đồng bào, chiến sĩ cả nước

Dự lễ viếng còn có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lão thành cách mạng.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dẫn đầu đã đặt vòng hoa, viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn.

Sau lễ viếng, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chúc Tết các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài.

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trong không khí phấn khởi, sắp bước sang năm mới, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu khẳng định: Đất nước ta vừa vượt qua một năm khó khăn và thử thách ngặt nghèo, giành được những thành tựu quan trọng. Đà suy giảm kinh tế được ngăn chặn, tốc độ tăng trưởng đạt khá; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; an sinh xã hội được chú trọng, cuộc sống của nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách được bảo đảm; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố; chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng và an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại được mở rộng. Thế và lực của đất nước tiếp tục được tăng cường, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Những thành tựu đạt được trong khó khăn, thách thức của năm qua, theo Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chứng tỏ sức sống mãnh liệt của dân tộc và sức trỗi dậy mạnh mẽ của nền kinh tế nước ta, là minh chứng hùng hồn cho bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Thắng lợi đó đang tạo ra tiền đề và điều kiện thuận lợi để đất nước ta bước vào năm 2010 với niềm phấn khởi, tự tin cao hơn. Tuy nhiên, chúng ta không thể chủ quan, bởi trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, cản trở, nhất là tác động của nền kinh tế thế giới tuy đang phục hồi nhưng còn chậm và tiềm ẩn nhiều biến động phức tạp; thiên tai, dịch bệnh có thể diễn biến khó lường, trong lúc kinh tế nước ta vẫn còn nhiều yếu kém, khuyết tật.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn

Về nhiệm vụ của năm mới, Tổng Bí thư nêu rõ, năm 2010 là năm nước ta có nhiều sự kiện lịch sử, chính trị, văn hoá, đối ngoại quan trọng, là năm cuối của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010), của kế hoạch 5 năm (2006 - 2010), kết thúc nhiệm kỳ Đại hội 10 của Đảng, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 11 của Đảng. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, tập trung mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu phục hồi tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao hơn năm 2009; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao chất lượng tăng trưởng, ngăn chặn lạm phát cao trở lại; bảo đảm an sinh xã hội; chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển do Đại hội 10 đề ra. Đồng thời, chúng ta đang nỗ lực phấn đấu tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, gắn với việc thực hiện có chiều sâu cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 11 của Đảng.

Hướng về Đại hội 11 của Đảng đang là khẩu hiệu hành động, là nguồn động viên cổ vũ to lớn thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2010; ngược lại, việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2010 là nội dung quan trọng nhất, là điều kiện cần có để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội 11 của Đảng. Đi đôi với việc lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng 10, Đảng ta đang tập trung cao độ cho nhiệm vụ nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nhất là thực tiễn công cuộc đổi mới, làm cơ sở cho Đại hội Đảng 11 bổ sung và phát triển Cương lĩnh năm 1991, đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững sang một thời kỳ lịch sử mới.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tin tưởng chắc chắn rằng, với bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo của Đảng ta, một đảng được tôi luyện và trưởng thành qua 80 năm lịch sử, với bản chất của dân, do dân và vì dân của Nhà nước ta, với ý chí cách mạng kiên cường, lòng quả cảm, trí thông minh và sáng tạo của nhân dân ta, nhất định dân tộc ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lập nhiều thành tựu xuất sắc trong năm mới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc của Đảng, Nhà nước ta đối với các đồng chí lão thành cách mạng, đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, toàn thể nhân dân và lực lượng vũ trang cả nước, với đồng bào ta ở nước ngoài về những đóng góp to lớn cho thắng lợi vừa qua và vì những thắng lợi sắp tới. Tổng Bí thư cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các nước và  các tổ chức quốc tế đã hợp tác và giúp  đỡ có hiệu quả đối với Việt Nam trong năm qua.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài bước sang năm mới Canh Dần dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc.

(Theo VOV News)