Viện KSND: Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng 

Cập nhật ngày: 01/08/2018 - 10:02

BTNO - Ngày 31.7, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng đến toàn thể đảng viên, quần chúng trong đơn vị và đảng viên thuộc Đảng bộ Hải quan tỉnh.

Ông Ngô Văn Hối- Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc, ông Ngô Văn Hối- Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh yêu cầu các đại biểu tham gia học tập cần tập trung tiếp thu, ghi chép và nghiên cứu tinh thần truyền đạt của báo cáo viên về nội dung Nghị quyết 26, 27, 28 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ông Nguyễn Văn Hồng- Phó Bí thư Đảng ủy và bà Nguỵ Thị Bích Duyên- Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước. 

Phương Tân