BAOTAYNINH.VN trên Google News

Việt Nam kiên định con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội

Cập nhật ngày: 20/12/2009 - 05:23

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp thân mật các học giả quốc tế.

Đó là khẳng định của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong buổi tiếp đoàn 12 học giả quốc tế sang Hà Nội dự hội thảo về chủ nghĩa Mác trong tình hình thế giới hiện nay diễn ra sáng 20.12 tại Phủ Chủ tịch.  

Các học giả quốc tế nghiên cứu về chủ nghĩa Mác đánh giá cao Việt Nam đã thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản; khẳng định Việt Nam là một  hình mẫu triển khai sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê-nin vào thực tế, có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng Chủ nghĩa Xã hội, cần được nghiên cứu, tổng kết. Các học giả tin tưởng bất chấp sự tan vỡ của Liên Xô và các nước Đông Âu trước đây sẽ ngày càng có nhiều người trên thế giới hướng tới Việt Nam và quay lại con đường Xã hội chủ nghĩa.

Các học giả cũng nêu ra một số vấn đề mà Việt Nam cần rút kinh nghiệm trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa Xã hội, trong đó nhấn mạnh việc cần làm tốt công tác lý luận tư tưởng đối với thế hệ trẻ, cải tiến phương thức giảng dạy chủ nghĩa Mác Lê-nin trong trường học. Bởi hiện nay vẫn còn một bộ phận người Việt Nam hiểu chưa đúng về nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, vẫn cho rằng những cải thiện trong đời sống, thành tích xoá đói giảm nghèo là do kinh tế thị trường mang lại, nhưng thực chất không phải vậy mà chính là do tính chất Xã hội chủ nghĩa. Kinh tế thị trường thuần tuý chỉ đem lại lợi ích cho những người giàu và làm sâu sắc thêm bất công trong xã hội.

Một số học giả chia sẻ kết quả nghiên cứu về sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu, xây dựng Chủ nghĩa Xã hội trong thế kỷ 21 ở Venezuela, vấn đề xây dựng nền kinh tế tri thức, củng cố vai trò của giai cấp công nhân; nhấn mạnh bài học kinh nghiệm trong xây dựng Chủ nghĩa Xã hội là không thể duy ý chí, áp đặt từ trên xuống, kế hoạch hoá tập trung mà phải tôn trọng quyền lợi của nhân dân, phải xuất phát từ thực tiễn từng nước chứ không phải lý luận suông.

Trao đổi với các học giả quốc tế, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cảm ơn những tình cảm yêu mến Việt Nam, bày tỏ niềm phấn khởi bởi các học giả tuy sống trong lòng Chủ nghĩa Tư bản nhưng vẫn trung thành với Chủ nghĩa Mác, kiên định lập trường đi theo Chủ nghĩa Mác Lê-nin. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Việt Nam đã trải qua giai đoạn khó khăn và đúc rút được rằng chỉ trung thành với Chủ nghĩa Mác thôi chưa đủ mà cần phải nhận thức đúng về Chủ nghĩa Mác, vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của mình và hơn thế nữa, phải đóng góp vào phát triển Chủ nghĩa Mác do Các Mác sống cách đây gần 200 năm, tình hình thế giới và Chủ nghĩa Tư bản ngày nay đã có sự thay đổi.

Hiện nay nhiều nước đang xây dựng Chủ nghĩa Xã hội hoặc đi theo con đường Xã hội chủ nghĩa, việc vận dụng Chủ nghĩa Mác có khác nhau là tất yếu, không nên phê phán mà cần được nghiên cứu, trao đổi. Từ sự đổ vỡ của Liên Xô và các nước Đông Âu trước đây, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đặc biệt nhấn mạnh bài học xây dựng Đảng Cộng sản để giữ vững chế độ, kiên định con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội. Muốn đi lên Chủ nghĩa Xã hội thực chất phải có Đảng trung thành Chủ nghĩa Mác Lê-nin lãnh đạo, phải phục vụ lợi ích của toàn thể dân tộc, có bước đi phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong các học giả quốc tế tiếp tục nghiên cứu sâu về sự đổ vỡ của Liên Xô và các nước Đông Âu, những kinh nghiệm xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam và một số nước khác để góp phần hoàn thiện hơn lý luận về con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội. Đồng thời, bằng những kiến thức và thực tiễn của mình, các học giả tham gia đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc của một số thế lực thù địch và Chủ nghĩa Tư bản, dùng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, cách mạng “màu” để lật đổ Chủ nghĩa Xã hội, can thiệp vào công việc nội bộ nước khác, chia rẽ đoàn kết quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định chỉ có đi lên Chủ nghĩa Xã hội, nhân loại mới đảm bảo công bằng. Việt Nam sẽ kiên định con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội bởi đây là con đường sẽ đem lại tươi sáng cho dân tộc Việt Nam và là con đường đã được toàn thể nhân dân Việt Nam lựa chọn.

(Theo VOV News)