Việt Nam: Mỗi năm “chi” 1,5% GDP cho thiên tai

Cập nhật ngày: 20/11/2009 - 05:45

Mới đây, báo cáo tình trạng dân số thế giới năm 2009 do Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố cho rằng các hiệp định về biến đổi khí hậu quốc tế và các chính sách quốc gia chắc chắn sẽ thành công hơn về mặt dài hạn nếu tính đến những biến động về dân số, mối quan hệ giới, sức khỏe của phụ nữ, cũng như khả năng tiếp cận các dịch vụ và cơ hội của phụ nữ.

Hậu quả của biến đổi khí hậu là nghiêm trọng và là một nguy cơ hiện hữu cho mục tiêu xoá đói giảm nghèo của Việt Nam.

 Bão lũ tại miền Trung đã cướp đi nhiều sinh mạng và tài sản.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đào Xuân Học cho biết thêm, tổng thiệt hại do thiên tai gây mỗi năm là 1,5% GDP với hơn 9.000 người bị ảnh hưởng, tổn hại nặng nề nhất là nông nghiệp và nông thôn. Chỉ tính riêng năm nay, tính riêng 2 đợt lụt và 2 cơn bão lớn đã làm chết hơn 300 người, nhiều nơi không có nước để sinh hoạt, trẻ em không được đến trường, thuốc không thể đưa đến những nơi cần cứu trợ...

Ông Bruce Campbell, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam nhận định, ở đâu mà phụ nữ được nâng cao năng lực nhằm ứng phó tốt hơn trước những tác động của biến đổi khí hậu, ở đó thiệt hại sẽ được giảm thiểu. Vì vậy, đầu tư cho phụ nữ chính là góp phần vào sự phát triển xã hội và giảm nghèo cho đất nước, gia đình.

(Theo Dantri)