VQG Lò Gò - Xa Mát: Tiếp nhận và gieo trồng cây bản địa

Cập nhật ngày: 09/09/2014 - 08:32

Lễ giao, nhận cây giống giữa Công ty liên doanh thuốc lá BAT - VINATABA và Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát.

Được sự hỗ trợ của Công ty liên doanh thuốc lá BAT-VINATABA (Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), vừa qua, Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát đã tổ chức lễ giao, nhận cây bản địa và trồng rừng bảo vệ môi trường tại VQG Lò Gò – Xa Mát.

Trong đợt này, Công ty liên doanh thuốc lá BAT – VINATABA đã sưu tầm và tài trợ cho VQG Lò Gò – Xa Mát hơn 1.200 cây bản địa, gồm: Gõ mật, Dáng hương, Cây sấu, Cây sưa, Móng bò, Cẩm lai và Cây trôm mủ, mỗi loại có 180 cây, được đưa vào trồng trên diện tích 3 ha, tại Khu Hành chính - Dịch vụ và lâm viên VQG Lò Gò – Xa Mát.

Đây là chương trình nằm trong dự án trồng rừng, nhằm quy tập các loại cây bản địa quý hiếm, có giá trị kinh tế cao, có khả năng cải tạo môi trường, chống biến đổi khí hậu, đặc biệt phù hợp với điều kiện tự nhiên của VQG Lò Gò - Xa Mát để làm cơ sở cho việc nghiên cứu, nhân giống và bảo tồn, phát triển các loại cây quý hiếm hiện có.

Đức Thịnh