BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vụ hè thu 2010: Tổng diện tích gieo trồng tăng so với cùng kỳ

Cập nhật ngày: 27/04/2010 - 09:52
HTML clipboard

Tính đến ngày 13.4, tổng diện tích gieo trồng vụ hè thu 2010 là 11.046 ha, tăng 9,4% so cùng kỳ (CK). Trong đó, cao nhất là cây mì 559 ha, tăng 71,5% so CK; kế đến là cây đậu phộng 337 ha, tăng 30,3% so CK. Do tình hình nắng hạn vẫn còn tiếp diễn nên việc gieo trồng vụ hè thu chỉ mới tập trung xuống giống ở những nơi chủ động nước tưới.

Đối với vụ đông xuân 2009 – 2010, các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, diện tích bị nhiễm sâu bệnh còn ở mức thấp. Đến nay cơ bản đã thu hoạch xong vụ đông xuân với diện tích 67.313 ha, đạt 88,8% so với với diện tích gieo trồng.

Do tình hình nắng hạn vẫn còn tiếp diễn nên việc gieo trồng vụ hè thu chỉ mới tập trung xuống giống ở những nơi chủ động nước tưới.

Về tình hình đầu tư và tiêu thụ mía đường, niên vụ 2010 – 2011, tính đến ngày 11.4, diện tích mía được đầu tư là 19.950 ha. Trong khi đó, khối lượng củ mì đưa vào chế biến là 142.546 tấn, bằng 77,5% CK; chế biến được 35.637 tấn cột, bằng 77,5% CK. Giá củ mì tươi dao động từ 2.000 – 2.040 đồng/kg.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 4.2010 ước thực hiện 598,6 tỷ đồng, tăng 3,96% so với tháng trước; lũy kế giá trị SXCN đạt 2.400,2 tỷ đồng, tăng 13,7% so CK. Tổng vốn thu hút đầu tư nước ngoài mới và tăng vốn trong tháng đạt 10,55 triệu USD, trong đó cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 7 dự án, vốn đăng ký 8,4 triệu USD, 3 dự án điều chỉnh tăng vốn với 2,15 triệu USD. Luỹ kế toàn tỉnh hiện có 198 dự án, vốn đăng ký 889,528 triệu USD.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn ước thực hiện 2.526,4 tỷ đồng, tăng 4,3% so với tháng trước.

HY UYÊN