BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vùng 3 Hải quân: Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024 

Cập nhật ngày: 22/06/2024 - 15:54

BTNO - Ngày 21.6, tại thành phố Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức thành công Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024 cấp trên cơ sở làm trước, rút kinh nghiệm trong Quân chủng Hải quân. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng- Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân chủng Hải quân dự, chỉ đạo và động viên Đại hội.

Quang cảnh đại hội.

Báo cáo tổng kết và các tham luận tại Đại hội khẳng định, qua 5 năm thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng, Vùng 3 Hải quân đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên, đạt được những kết quả quan trọng.

Toàn Vùng tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Trước những diễn biến phức tạp trên biển, Vùng 3 Hải quân đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, kiên quyết, kiên trì, xử lý linh hoạt, đúng đối sách, đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định trên biển để xây dựng, phát triển đất nước. 

Chất lượng huấn luyện kỹ, chiến thuật gắn với diễn tập hiệp đồng các phương án chiến đấu, diễn tập đối kháng, xử lý các tình huống trên biển; kết hợp huấn luyện với hội thi, hội thao của các cấp, các ngành không ngừng được nâng lên. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ, củng cố thao trường, bãi tập, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu.

Vùng 3 Hải quân đã huy động mọi nguồn lực, tích cực tham gia hỗ trợ chính quyền, Nhân dân bằng nhiều việc làm thiết thực như: nhận đỡ đầu 13 con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 18 nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết; 5 nhà tình nghĩa…; tu bổ, tôn tạo, bàn giao công trình nhà tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh. 

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân phát biểu chỉ đạo, động viên Đại hội.

Với những thành tích đạt được, giai đoạn 2019 - 2024, Vùng 3 Hải quân vinh dự được 3 lần Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng cùng với nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bên cạnh đó, đã có 202 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước và Bộ Quốc phòng; 292 lượt tập thể, cá nhân được Thủ trưởng các cấp trong Quân chủng khen thưởng; 2.052 lượt cá nhân được khen thưởng thành tích quá trình cống hiến và khen thưởng theo niên hạn.

​Tại Đại hội, các ý kiến tham luận, báo cáo điển hình đã diễn ra sôi nổi, chỉ rõ nội dung, nguyên nhân còn hạn chế; đồng thời chia sẻ, rút ra nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, như: mô hình “Mỗi tuần học một điều luật”, “Câu lạc bộ pháp luật”, “Cán binh đồng lòng việc gì cũng xong”, “Tăng gia sản xuất tập trung, chuyên canh”, “Tàu chính quy - mẫu mực”; "kho, trạm chính quy - an toàn”... 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chính uỷ Quân chủng Hải quân Nguyễn Văn Bổng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện Phong trào thi đua Quyết thắng trong giai đoạn 2019-2024 của Vùng 3 Hải quân; đồng thời, yêu cầu cấp uỷ, chỉ huy, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Vùng 3 cần nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng.

Thủ trưởng BTL Quân chủng Hải quân trao thưởng các tập thể, cá nhân.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức, bảo đảm tính đồng bộ, đa dạng, linh hoạt, phong phú, sinh động bảo đảm đạt hiệu quả thiết thực; coi trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Dịp này, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân khen thưởng 18 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024. 

Ngay sau Đại hội, Quân chủng Hải quân đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội thi đua Quyết thắng cấp trên cơ sở giai đoạn  2019 - 2024, dưới sự chủ trì của Chính uỷ Quân chủng Hải quân, làm cơ sở chỉ đạo Đại hội thi đua Quyết thắng cấp trên cơ sở thời gian tới bảo đảm thống nhất và chất lượng.

Vũ Nguyệt