Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Xã Cầu Khởi: Khuyến khích người dân nộp hồ sơ trực tuyến 

Cập nhật ngày: 12/06/2020 - 09:08

BTNO - Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính, xã Cầu Khởi (huyện Dương Minh Châu) đang thực hiện thí điểm mô hình nộp hồ sơ trực tuyến tại xã.

Người dân được hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến tại UBND xã Cầu Khởi.

Cụ thể, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Cầu Khởi được UBND huyện trang bị một số  thiết bị để phục vụ người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Tại đây, người dân sẽ được hướng dẫn scan giấy tờ, thao tác nhập máy tính, truy cập phần mềm để gửi nộp hồ sơ.

Người dân được hỗ trợ thực hiện nộp 60 thủ tục hành chính mức độ 3 và 6 thủ tục hành chính mức độ 4, bao gồm các lĩnh vực như: Tư pháp, Nội vụ, Công thương, Lao động thương binh và xã hội, Thông tin truyền thông, Giáo dục đào tạo, Kế hoạch đầu tư, Tài nguyên môi trường…

Huyện Dương Minh Châu khuyến khích người dân các xã lân cận như Truông Mít, Chà Là… có thể đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Cầu Khởi để nộp hồ sơ trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính thay vì nộp hồ sơ tại huyện, sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Dự kiến mô hình nộp hồ sơ trực tuyến sẽ được thực hiện tại một số xã khác trên địa bàn huyện nếu đạt hiệu quả cao.

Trúc Ngân-Công Phương