BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xã Gia Bình: Điển hình cải cách hành chính theo cơ chế một cửa

Cập nhật ngày: 30/04/2014 - 06:29

Trong hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013 mới đây, xã Gia Bình được UBND huyện Trảng Bàng khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008.

Trước đó xã cũng đã được UBND tỉnh tặng bằng khen đơn vị tiêu biểu điển hình trong công tác này.

Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa là lĩnh vực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, thời gian qua Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Gia Bình luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt.

Trên cơ sở Quyết định số 1100/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh ngày 27.5.2011 về việc ban hành kế hoạch triển khai HTQLCL theo TCVN 9001-2008 vào cơ quan quản lý Nhà nước giai đoạn 2011-2015, UBND xã đã thành lập Ban chỉ đạo, tham gia các lớp tập huấn, tiến hành xây dựng chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng và xây dựng các quy trình chuyên môn.

Lần đầu tiên, ngày 1.8.2012 UBND xã ban hành và áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2008 vào quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn xã, bao gồm 143 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của xã.

Người dân liên hệ công tác làm hồ sơ thủ tục tại bộ phận Một cửa xã Gia Bình.

Để đánh giá kết quả hoạt động, UBND xã đã thành lập đoàn đánh giá nội bộ nhằm kiểm thảo lại những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện, cũng như khắc phục những tồn tại ban đầu khi mới áp dụng. Ngày 26.2.2013, UBND xã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Bộ khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận là đạt chuẩn 9001:2008.

Từ khi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, việc giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành cũng như xử lý hồ sơ, công việc của tổ chức công dân… đạt hiệu quả và lợi ích thiết thực- không chỉ với người dân mà cả bộ máy hành chính Nhà nước trên địa bàn xã.

Hàng loạt các văn bản pháp quy thuộc bộ thủ tục hành chính cấp xã được niêm yết công khai đã giúp người dân nâng cao hiểu biết, nhận thức khi giao dịch, đồng thời tạo thuận lợi cho đội ngũ cán bộ địa phương khi tham gia giải quyết công việc.

Về giải quyết thủ tục hành chính giữa cơ quan hành chính Nhà nước với tổ chức cá nhân đã có bước chuyển biến. Qua công tác tự kiểm tra và đánh giá nội bộ cho thấy, thủ tục hành chính (TTHC) được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng thời gian quy định, trong đó có một số TTHC được giải quyết sớm hơn thời gian quy định như thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử, chuyển nhượng quyền sử dụng đất...

Cụ thể, năm 2012, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 6.309, số hồ sơ giải quyết trước hạn là 49 và số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 6.260; năm 2013 tổng số hồ sơ tiếp nhận là 7.588,  hồ sơ giải quyết trước hạn là 153 và hồ sơ giải quyết đúng hạn là 7.435. Trong quý I năm 2014, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại UBND xã đã giải quyết 2.071 hồ sơ, đa số được giải quyết trong ngày.

Ông Dương Văn Y- Chủ tịch UBND xã Gia Bình cho biết, sau hai năm thực hiện CCTTHC, hiệu quả mang lại rất rõ rệt, nhân dân không phải đi lại nhiều, tất cả mọi vấn đề đựơc công khai minh bạch- từ quá trình giải quyết đến phí và lệ phí, phong cách làm việc của cán bộ cũng trở nên chuyên nghiệp. Trong đó thể hiện rõ nhất là việc thu lệ phí- trước đây xã chỉ đạt từ 17-20% chỉ tiêu/năm, đến nay đã tăng lên 80-90% chỉ tiêu/năm.

Việc triển khai thực hiện công tác CCHC theo cơ chế một cửa của xã Gia Bình đã và đang tạo bước chuyển quan trọng trong đổi mới lề lối tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế thời gian làm việc.

Nhiều người dân khi đến giao dịch tại bộ phận “Một cửa” của xã đều có chung nhận xét, đã có sự thay đổi đáng kể trong phương thức điều hành và giải quyết công việc của cán bộ lãnh đạo cũng như của công chức, viên chức trong thực thi công vụ. 

Hiểu Sinh