Tăng cường đảm bảo an toàn trong vận chuyển hành khách ngang sông

Sở Giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu các chủ bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh tăng cường đảm bảo an toàn trong vận chuyển hành khách, bố trí người điều khiển phương tiện thuỷ phải có đủ chứng chỉ chuyên môn, bằng thuyền trưởng; phương tiện thủy phải được đăng ký, đăng kiểm phương tiện còn hiệu lực.