Điểm tin địa phương

Một số thông tin hoạt động của các ban ngành, tổ chức hội, đoàn thể, địa phương… trong tỉnh.