Tỷ lệ thí sinh tốt nghiệp đạt gần 99%

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 9.210 thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT trên tổng số 9.330 thí sinh dự thi để công nhận tốt nghiệp THPT, tỷ lệ 98,71% (năm 2020 đạt 98,8%).

Liên kết hữu ích