Công tác khuyến học, khuyến tài đạt kết quả tích cực

Sáng 20.2, Hội Khuyến học thị xã Trảng Bàng tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.