“Tiết lộ” cách đạt band 8.0 cho kỹ năng Speaking - Chia sẻ từ giáo viên IELTS VIETOP

Vì sao có rất nhiều thí sinh nói rất nhiều nhưng lại không đạt được band điểm như mong muốn?