Đừng làm thay, hãy để con tự lập và trưởng thành

Ngay từ nhỏ, cha mẹ không nên làm thay con mà hướng dẫn, chỉ bảo để con tự làm. Khi con đi học là để con bước vào cuộc sống, va chạm, tương tác với những người khác để học cách hợp tác, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau.