Cấm các trường dạy thêm, phụ huynh đôn đáo tìm lớp học hè cho con

Nhiều phụ huynh đôn đáo tìm lớp học hè cho con trong khi ngành giáo dục một số địa phương ra thông báo cấm các trường tổ chức dạy thêm dịp nghỉ hè