Tin buồn

Ban Tổ chức lễ tang thành phố Tây Ninh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

 • Cáo phó 

  Cáo phó

  Huyện ủy – HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Trảng Bàng; Đảng ủy - HĐND – UBND - UBMTTQ xã An Tịnh; Ban tổ chức lễ tang và gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

  21-10-2019 Tin buồn
 • Tin buồn: Đồng chí Đại tá Nguyễn Bá Tòng từ trần

  Tin buồn: Đồng chí Đại tá Nguyễn Bá Tòng từ trần

  Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  11-10-2019 Tin buồn
 • Cáo phó

  Cáo phó

  Huyện ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQVN huyện Tân Biên; Đảng ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQVN Thị trấn Tân Biên và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  19-09-2019 Tin buồn
 • Lời chia buồn

  Lời chia buồn

  Ban Biên tập Báo Tây Ninh cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới đồng chí Nguyễn Thị Như Phúc – Nhân viên Phòng Thư ký Tòa soạn Báo Tây Ninh.

  08-09-2019 Tin buồn
 • Tin buồn

  Tin buồn

  Ban Tổ chức lễ tang Thành phố Tây Ninh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  29-08-2019 Tin buồn
 • Cảm tạ

  Cảm tạ

  Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

  05-08-2019 Tin buồn
 • Cáo phó 

  Cáo phó

  Ban tổ chức lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  23-07-2019 Tin buồn
 • Cảm tạ

  Cảm tạ

  Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình xin chân thành cảm tạ:

  22-07-2019 Tin buồn
 • Tin buồn đồng chí Nguyễn Minh Trắng

  Tin buồn đồng chí Nguyễn Minh Trắng

  Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  18-07-2019 Tin buồn
 • Cảm tạ

  Cảm tạ

  Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

  23-06-2019 Tin buồn
 • Tin buồn 

  Tin buồn

  Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN huyện Tân Biên; Đảng ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQVN xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  29-05-2019 Tin buồn
 • Cảm tạ

  Cảm tạ

  Báo Tây Ninh và gia đình chân thành cảm ơn:

  18-05-2019 Tin buồn
 • Cảm tạ

  Cảm tạ

  Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

  15-05-2019 Tin buồn
 • Tin buồn 

  Tin buồn

  Báo Tây Ninh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  13-05-2019 Tin buồn
 • Cáo phó đồng chí Lê Thanh Hải

  Cáo phó đồng chí Lê Thanh Hải

  Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  08-05-2019 Tin buồn
 • Cáo phó

  Cáo phó

  Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

  07-05-2019 Tin buồn