Cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

 • Cáo phó

  Cáo phó

  Ban tổ chức lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  26-02-2020 Tin buồn
 • Cáo phó

  Cáo phó

  Ban tổ chức lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  10-02-2020 Tin buồn
 • Cáo phó đồng chí Lê Việt Hùng

  Cáo phó đồng chí Lê Việt Hùng

  Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UB. MTTQVN tỉnh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  06-02-2020 Tin buồn
 • Cáo phó 

  Cáo phó

  Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trảng Bàng và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  28-01-2020 Tin buồn
 • Tin buồn 

  Tin buồn

  Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  08-01-2020 Tin buồn
 • Chia buồn

  Chia buồn

  Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Tây Ninh vô cùng thương tiếc khi hay tin Cụ bà NGUYỄN THỊ LOAN, thân mẫu của anh Đinh Hữu Thiện – Trưởng phòng Báo Tây Ninh điện tử vừa từ trần, thọ 83 tuổi.

  24-12-2019 Tin buồn
 • Tin buồn 

  Tin buồn

  Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN huyện Tân Biên; Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN Thị trấn Tân Biên và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  22-12-2019 Tin buồn
 • Tin buồn

  Tin buồn

  Ban Tổ chức lễ tang thành phố Tây Ninh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  25-11-2019 Tin buồn
 • Tin buồn

  Tin buồn

  Ban Tổ chức lễ tang Thành phố Tây Ninh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  04-11-2019 Tin buồn
 • Cảm tạ

  Cảm tạ

  Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

  02-11-2019 Tin buồn
 • Cáo phó 

  Cáo phó

  Huyện ủy – HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Trảng Bàng; Đảng ủy - HĐND – UBND - UBMTTQ xã An Tịnh; Ban tổ chức lễ tang và gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

  21-10-2019 Tin buồn
 • Cảm tạ

  Cảm tạ

  Gia đình chúng tôi xin chân thảnh cảm tạ:

  19-10-2019 Tin buồn
 • Cáo phó Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Riệng

  Cáo phó Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Riệng

  Ban tổ chức lễ tang và gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

  19-10-2019 Tin buồn
 • Tin buồn: Đồng chí Đại tá Nguyễn Bá Tòng từ trần

  Tin buồn: Đồng chí Đại tá Nguyễn Bá Tòng từ trần

  Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  11-10-2019 Tin buồn
 • Cáo phó

  Cáo phó

  Huyện ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQVN huyện Tân Biên; Đảng ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQVN Thị trấn Tân Biên và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  19-09-2019 Tin buồn
 • Lời chia buồn bà Lê Thị Như Liên

  Lời chia buồn bà Lê Thị Như Liên

  Ban Biên tập Báo Tây Ninh cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới đồng chí Nguyễn Thị Như Phúc – Nhân viên Phòng Thư ký Tòa soạn Báo Tây Ninh.

  08-09-2019 Tin buồn