Xã mới Phước Bình, thị xã Trảng Bàng tổ chức kỳ họp HĐND thứ 1 

Cập nhật ngày: 15/03/2020 - 08:48

BTNO - Sáng 14.3 Hội đồng nhân dân xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng khóa I, nhiệm kỳ 2016- 2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất, để quyết định một số nội dung quan trọng.

Ông Trương Nhật Quang–Bí thư Thị ủy; ông Hồ Văn Hồng–Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã và ông Trần Anh Minh Chủ tịch UBND Thị xã Trảng Bàng đã đến dự.

Lãnh đạo HĐND, UBND xã Phước Bình ra mắt tại kỳ họp cùng lãnh đạo Thị xã.

Đây là phiên họp có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết số 865 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa 14 về việc thành lập thị xã Trảng Bàng và các phường, xã thuộc thị xã.

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND xã Phước Bình khóa I đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND xã; Trưởng ban, Phó Trưởng các ban HĐND, Ủy viên UBND, đồng thời thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh.

Kết quả tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết bầu ông Bùi Văn Riêng giữ chức Chủ tịch HĐND xã, ông Nguyễn Văn Minh giữ chức Chủ tịch UBND xã với tỷ lệ tín nhiệm cao.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thị ủy Trương Nhật Quang đã ghi nhận những cố gắng của các địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện các bước sáp nhập đơn vị hành chính theo đúng quy định.

Các xã đã làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao về thực thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Ông Trương Nhật Quang yêu cầu ngay sau kỳ họp, tập thể lãnh đạo xã phát huy trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo địa phương có những bước phát triển nhanh, đột phá đồng thời khẩn trương kiện toàn tổ chức, bộ máy, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh khi sáp nhập 2 xã

Việc bộ máy của xã Phước Bình được kiện toàn sẽ là tiền để tổ chức điều hành hoạt động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của thị xã Trảng Bàng trong thời gian tới.

Hiểu Sinh