BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xã Tân Bình: Giao ban đối ngoại với các xã biên giới Campuchia

Cập nhật ngày: 17/01/2012 - 12:47

(BTNO)- Ngày 16.1.2012, UBND xã Tân Bình (huyện Tân Biên) cùng các đơn vị biên phòng trú đóng trên địa bàn xã đã tổ chức hội nghị giao ban đối ngoại với chính quyền và LLVT các xã biên giới Campuchia giáp với xã Tân Bình gồm: xã Kbal, xã Kak, huyện Ponhea Kraek, tỉnh Kampong Cham.

Toàn cảnh hội nghị giao ban giữa xã Tân Bình và các xã biên giới Campuchia

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Tân Bình và  các xã biên giới Campuchia đã thông báo cho nhau về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương và tình hình an ninh trên tuyến biên giới.  Trong năm 2011, chính quyền và các lực lượng đứng chân trên địa bàn ở các xã biên giới đã tập trung tuyên truyền và vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy chế biên giới; chính quyền, LLVT và nhân dân hai bên đã giữ vững mối quan hệ đoàn kết, hợp tác, thường xuyên trao đổi tình hình cho nhau khi có vụ việc xảy ra có liên quan đến vấn đề biên giới…

Hai bên đã bàn và thống nhất những giải pháp cần quan tâm trong thời gian tới  như: tăng cường giáo dục nhân dân về quy chế biên giới và những quy định của địa phương; thường xuyên trao đổi thông tin các vấn đề có liên quan đến khu vực biên giới; phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm; bảo vệ tốt các cột mốc trên tuyến biên giới… tạo mối quan hệ đoàn kết cùng nhau xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị hợp tác và phát triển.

Đức Thịnh