BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xã Thái Bình: Tổ chức Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2024-2029

Cập nhật ngày: 29/02/2024 - 20:11

BTNO - Đây là Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở đầu tiên trên địa bàn tỉnh được tổ chức làm điểm để các đơn vị xã, phường, thị trấn rút kinh nghiệm, chỉ đạo đại hội cơ sở trên toàn tỉnh.

Ông Trương Nhật Quang- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, phụ trách UB.MTTQVN tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Ngày 29.2, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB.MTTQVN) xã Thái Bình, huyện Châu Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029, với sự tham gia của 96/100 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

Dự Đại hội có ông Trương Nhật Quang- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, phụ trách UB.MTTQVN tỉnh, đại diện Ban Thường trực, uỷ viên UB.MTTQVN tỉnh; Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND, UB.MTTQVN huyện Châu Thành, xã Thái Bình và lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm kỳ 2019-2024, UB.MTTQVN xã Thái Bình và Ban công tác Mặt trận các ấp luôn đề cao vai trò, trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, tuyên truyền thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết đại hội MTTQVN các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp, động viên toàn dân tham gia xây dựng gia đình, cộng đồng ngày càng phát triển.

Đại hội biểu quyết hiệp thương 35 vị tham gia vào UB.MTTQVN xã Thái Bình nhiệm kỳ 2024-2029.

Nổi bật trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã Thái Bình phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”.

Hằng năm vận động đạt và vượt chỉ tiêu quỹ “Vì người nghèo”, luỹ kế đã vận động trên 260 triệu đồng. Các tổ chức thành viên tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên và người dân vay vốn từ các nguồn uỷ thác của các ngân hàng với tổng dư nợ trên 34,6 tỷ đồng sử dụng vào sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình.

Nhiệm kỳ 2024-2029, UB.MTTQVN xã Thái Bình đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025 xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Hằng năm, xã phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết cấp uỷ giao. Xã phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 6/6 ấp giữ vững danh hiệu văn hoá, 85% trở lên gia đình được công nhận gia đình văn hoá, 85% cơ sở thờ tự xây dựng và được công nhận “cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo văn minh”; vận động, đề nghị hỗ trợ xây dựng mới ít nhất 15 căn nhà đại đoàn kết...

UB.MTTQVN xã Thái Bình nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Võ Văn Tươi - Chủ tịch UB.MTTQVN huyện Châu Thành đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, MTTQVN xã tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nêu cao vai trò chủ thể trong xây dựng NTM, góp phần giữ vững, nâng cao chất lượng xã NTM nâng cao, phấn đấu xây dựng NTM kiểu mẫu.

Ban Thường trực UB.MTTQVN xã sớm cụ thể hoá nghị quyết Đại hội bằng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ngang tầm nhiệm vụ được giao và tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động do MTTQ chủ trì.

Tại Đại hội, 100% đại biểu biểu quyết hiệp thương 35 vị tham gia UB.MTTQVN xã Thái Bình nhiệm kỳ 2024-2029.

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội.

Qua hội nghị lần thứ nhất, UB.MTTQVN xã Thái Bình hiệp thương, cử ông Nguyễn Quốc Thái tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UB.MTTQVN xã Thái Bình và cử các chức danh trong Ban Thường trực nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phương Thuý