Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Xã Thạnh Đức: Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Cập nhật ngày: 22/02/2020 - 10:03

BTNO - Đây là đơn vị cơ sở xã, phường được Tỉnh uỷ chọn làm điểm trực tiếp bầu Bí thư tại Đại hội.

Trong 2 ngày 20-21.2, Đảng bộ xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự đại hội có bà Huỳnh Thị Xuân Lam- Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, bà Nguyễn Thị Yến Mai – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Bà Nguyễn Thị Yến Mai–Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạnh Đức, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 người. Ông Đỗ Minh Tâm được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Thạnh Đức với số phiếu đạt 100%. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Gò Dầu, nhiệm kỳ 2020 – 2025; thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm; quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kinh tế phát triển, xã hội ổn định”, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân xã Thạnh Đức luôn đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng của xã anh hùng, năng động, nhạy bén trong lao động và sản xuất, ra sức thi đua gặt hái nhiều thành tựu trên các mặt đời sống xã hội.

Đảng bộ tổ chức thực hiện đạt và vượt 21/24 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, kinh tế của xã tăng trưởng toàn diện, ổn định. Phát huy được những lợi thế cơ bản của xã về vị trí địa lý, tiềm năng đất đai, lao động.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Thạnh Đức nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

Công tác thu ngân sách nhà nước hàng năm đều tăng, vượt chỉ tiêu cấp trên giao. Tổng thu ngân sách Nhà nước 5 năm đạt trên 72 tỷ đồng, đạt 198% kế hoạch, tăng thu bình quân hàng năm 21%, tăng 9% so Nghị quyết; thu ngân sách xã đạt gần 40 tỷ đồng, đạt 134%.

Nhân dân đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa được trên 135 triệu đồng; xây dựng và sửa chữa 18 căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách trị giá trên 700 triệu đồng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đảng bộ xã đã tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng Đảng, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền.

Tố Tuấn