BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xây dựng các cơ quan báo chí mạnh, đa phương tiện làm nòng cốt, định hướng thông tin báo chí, thông tin trên mạng internet

Cập nhật ngày: 31/01/2015 - 05:45

Công nghệ làm báo trong giai đoạn hiện nay cũng có nhiều điểm mới, vừa là thuận lợi, vừa là thách thức, nhất là sự phát triển đa dạng và nhanh chóng của khoa học, công nghệ thông tin, đặt ra những nhiệm vụ mới, đòi hỏi cách làm, nỗ lực mới, trong đó có việc chúng ta phải  sắp xếp lại đội ngũ theo hướng tinh gọn chuyên sâu và có tính chuyên nghiệp cao. Vì vậy, các nhà báo phải thường xuyên nâng cao đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ làm báo, bám sát, ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại, chủ động đáp ứng nhu cầu mới của xã hội.

d
Đồng chí Thuận Hữu, Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam và đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh trao đổi với các đại biểu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2014 của Hội Nhà báo Việt Nam.

Trong mỗi bước phát triển của đất nước chúng ta luôn luôn ghi nhận những đóng góp của báo chí cách mạng Việt Nam. Bên cạnh những nỗ lực và đóng góp quan trọng của báo chí cách mạng, chúng ta cũng cần nghiêm túc nhận rõ một số khuyết điểm, hạn chế của báo chí như xa rời tôn chỉ, mục đích, thiếu tính chuyên nghiệp, nặng về thông tin mặt trái, giật gân, câu khách, thậm chí thiếu chuẩn xác, sai sự thật…

“Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” đã được thảo luận và cho ý kiến tại Hội nghị T.Ư lần thứ 10 vừa qua của Đảng đánh dấu một bước thúc đẩy việc xây dựng đội ngũ báo chí theo hướng tạo điều kiện cho báo chí phát triển, đa dạng loại hình, nội dung, hình thức, đội ngũ cán bộ...

Đồng thời đó cũng là hướng, biện pháp nhằm hạn chế những bất cập, khuyết điểm của báo chí, nhằm nâng cao năng lực, xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn. Hai mặt “xây” và “chống” này tạo điều kiện rộng mở để báo chí đáp ứng nhiệm vụ, đóng góp tích cực hơn nữa cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội.

Để nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp về vai trò của truyền thông với sự phát triển, để hoạt động truyền thông có hiệu quả góp phần xây dựng hình ảnh địa phương hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế, trong thời gian tới chúng ta cũng phải xây dựng được các cơ quan báo chí mạnh, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng thông tin báo chí, thông tin trên mạng internet.

Phát huy vai trò của báo chí hỗ trợ xây dựng hình ảnh của các doanh nghiệp, thương hiệu, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh tế, làm giàu cho đất nước và lớn hơn nữa là xây dựng hình ảnh quốc gia dân tộc trong cộng đồng thế giới. Trong tình hình mới, hội nhập quốc tế và cạnh tranh, cần định hướng và tạo điều kiện để báo chí sát cánh làm tốt hơn nữa chức năng, hiệu quả quảng bá hình ảnh và thương hiệu Việt Nam.

Chúng ta cũng phải xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới. Báo chí cần đi đầu trên mặt trận tư tưởng - văn hoá; trung thành với lợi ích của nhân dân, đất nước, giữ vững định hướng chính trị, chủ động, kịp thời, sáng tạo trong xử lý thông tin, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực xã hội, phản biện trên tinh thần khoa học, xây dựng, chủ động đấu tranh, mở rộng giao lưu quốc tế.

Hội nghị “Truyền thông và phát triển” được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh, một tỉnh trong những năm qua, đã có sự phát triển đột phá về kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trở thành một điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư và du khách. Có được kết quả như vậy bên cạnh các điều kiện tự nhiên thuận lợi, nền văn hoá đa dạng giàu bản sắc, sự năng động sáng tạo của cán bộ và nhân dân trong tỉnh còn có vai trò quan trọng từ việc phát huy các thế mạnh của truyền thông.

Bên cạnh việc chăm lo đội ngũ báo chí của tỉnh, tỉnh Quảng Ninh cũng đã hợp tác với nhiều cơ quan báo chí truyền thông trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Việc chủ động cung cấp thông tin, công khai minh bạch thông tin về hoạt động chỉ đạo điều hành của cấp uỷ, chính quyền đã giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đồng thuận thực hiện nhiều chủ trương lớn mang tính đột phá mang lại hiệu quả xã hội lớn. Tôi hy vọng Quảng Ninh tiếp tục đổi mới phát huy những kết quả này.

Tôi cũng mong muốn, các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người Quảng Ninh, quảng bá một cách nhất quán hình ảnh, các giá trị cốt lõi, thương hiệu địa phương của Quảng Ninh ra cả nước và thế giới.

Thuận Hữu (Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân)

Nguồn Báo Quảng Ninh


 
Liên kết hữu ích