Xây dựng “chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” 

Cập nhật ngày: 12/05/2022 - 23:50

BTN - Từ hiệu quả thiết thực của mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” thời gian qua, mô hình này tiếp tục được đảng uỷ Quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

LLVT tỉnh hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm giúp người dân vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19

“Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt” (theo Hồ Chí Minh toàn tập, tập 15- Nxb Chính trị quốc gia, năm 2011). Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều mô hình về xây dựng Đảng, đáng chú ý là mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN, TỰ GIÁC

Trên cơ sở sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Cục Chính trị quân khu, Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh về triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, các cấp uỷ trực thuộc trong Đảng bộ Quân sự tỉnh đều tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, bảo đảm tất cả đều nắm chắc và thông suốt các nội dung về xây dựng “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”.

Các chi bộ cụ thể hoá những nội dung trong mô hình này thành tiêu chí, tiêu chuẩn, đăng ký phấn đấu hằng năm, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng, gắn với chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Thực hiện các nội dung của mô hình chính đã trở thành việc làm thường xuyên, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Trong quá trình triển khai, cấp uỷ, chi bộ theo dõi sát sao thông qua quản lý, kiểm tra, giám sát, chú trọng đề cao tính tiền phong, gương mẫu của từng đảng viên.

Từ năm 2019 đến nay, mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” được triển khai đồng thời với mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” cũng như nhiều mô hình khác của Đảng uỷ, LLVT tỉnh. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời thực hiện khâu đột phá về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, chi bộ cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Để cụ thể hoá nội dung xây dựng “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” theo hướng dẫn của cấp trên vào điều kiện thực tế, Đảng uỷ Quân sự huyện Tân Châu ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện mô hình này trong Đảng bộ, LLVT huyện. Định kỳ 6 tháng đầu năm, Ban Chính trị tổng hợp kết quả thực hiện của các chi bộ trực thuộc, tham mưu, đề xuất Đảng uỷ ra quyết định công nhận chi bộ, đảng viên đạt tiêu chuẩn 5 tốt đúng thời gian quy định.

Theo đánh giá của Đảng uỷ Quân sự huyện Tân Châu, qua 3 năm thực hiện “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” trong đảng bộ, LLVT huyện có nhiều chuyển biến tiến bộ toàn diện trên tất cả các mặt công tác đảng cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

Tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện ổn định; hầu hết đảng viên trong đảng bộ xác định tốt nhiệm vụ, nắm vững chức trách, tự giác nghiên cứu học tập, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ được giao.

Qua phân tích, chất lượng đảng viên hằng năm giai đoạn 2019-2021 đều đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Các tổ chức Đảng chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nghị quyết, nhiệm vụ được giao; chế độ sinh hoạt ở các cấp uỷ, chi bộ duy trì đúng định kỳ, chất lượng sinh hoạt được củng cố, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đảng bình quân đạt trên 95%; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và công tác dân vận, cùng cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chăm lo tốt cho các đối tượng chính sách và nhân dân trên địa bàn.

Đặc biệt trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021, Ban CHQS huyện Tân Châu chủ trì, phối hợp với các tổ chức, hội đoàn thể trên địa bàn thực hiện hơn 20 “chuyến xe 0 đồng”, “gian hàng 0 đồng” trị giá hàng trăm triệu đồng cùng hàng chục tấn rau, củ, quả, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân, công nhân, người lao động, lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Tân Châu và Thành phố Hồ Chí Minh. Ban CHQS huyện giúp nông dân xã Suối Dây thu hoạch dưa hấu, hay thu hoạch khoai mì trên địa bàn xã Tân Hà, để lại những hình ảnh đẹp trong lòng người dân.

Cán bộ Ban CHQS huyện Tân Châu hưởng ứng “Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

SÁNG TẠO TRONG TRIỂN KHAI

Trong quá trình triển khai mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, Đảng uỷ, Ban Chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc LLVT tỉnh có nhiều ý kiến đề xuất, cách làm hay, hiệu quả để thực hiện thắng lợi các mô hình, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, chi bộ, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Có thể kể đến như mô hình “Thực hiện khâu đột phá về nâng cao năng lực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về công tác quốc phòng địa phương”; “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên mà trọng tâm là chi bộ”; “Thực hiện khâu đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn trong LLVT huyện”; “Ổn định hậu phương, ấm tình đồng đội”…

Đơn cử, tại Trung đoàn Bộ binh 174, ba năm qua, đơn vị đã thực hiện và phát huy tốt hiệu quả mô hình “Kết nối hậu phương chiến sĩ”, “Đôi bạn cùng tiến”. Mô hình được triển khai thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo cấp uỷ, ban chỉ huy Trung đoàn đến đời sống tinh thần, tư tưởng của bộ đội, thiết thực nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật và hiệu quả công tác huấn luyện - một trong những nhiệm vụ mới của Trung đoàn Bộ binh 174.

“Kết nối hậu phương chiến sĩ” là một trong những mô hình được triển khai xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn nhiệm vụ, đó là làm sao để phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị, địa phương, gia đình trong công tác nắm bắt, dự báo và giải quyết tình hình tư tưởng của cán bộ chiến sĩ. Mô hình được thực hiện rất hiệu quả trên cơ sở phát huy sự ưu việt của công nghệ thông tin, thông qua các trang mạng xã hội Zalo, Facebook...

Triển khai vào tháng 3.2021, đến nay, mô hình “Kết nối hậu phương chiến sĩ” ghi nhận được nhiều kết quả tích cực từ phía địa phương và gia đình quân nhân; đã chia sẻ gần 5.700 hình ảnh, 370 video clip về quá trình học tập, sinh hoạt của chiến sĩ đến với thân nhân gia đình và đón nhận nhiều tình cảm, lời động viên của gia đình đến với chiến sĩ.

Từ hiệu quả thiết thực của mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” thời gian qua, mô hình này tiếp tục được đảng uỷ Quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Qua đó nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ.

Nội dung của mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”:

*Đối với chi bộ: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo xây dựng nội bộ dân chủ, đoàn kết tốt; lãnh đạo chấp hành tốt pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và bảo đảm an toàn tuyệt đối; lãnh đạo thực hiện tốt việc phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; lãnh đạo thực hiện tốt việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế.

*Đối với đảng viên: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; luôn gương mẫu; đoàn kết nội bộ tốt, thương yêu đồng chí, kính trọng nhân dân, sống có nghĩa, có tình; chấp hành kỷ luật tốt và bảo đảm an toàn; thực hiện tốt việc phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Phương Thuý