BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xây dựng cơ bản từ đầu năm đến nay: Giải ngân tăng nhanh, nhưng vẫn triển khai xây dựng chậm

Cập nhật ngày: 25/09/2009 - 05:39

Theo kế hoạch, chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2009 là 1.312 tỷ đồng, bao gồm 874,22 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương; 189,8 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ; 60 tỷ đồng vốn vay tín dụng ưu đãi Bộ Tài chính; 188 tỷ đồng vốn vay Trung ương và vốn nhàn rỗi ngân sách.

Đường 781 hiện đã quá tải nhưng chưa được nâng cấp, sửa chữa kịp thời.

Kết quả thực hiện kế hoạch vốn trong 9 tháng đầu năm cho thấy khối lượng đầu tư XDCB đạt khoảng 758,5 tỷ đồng, đã giải ngân được 607,7 tỷ đồng, đạt 46,3% kế hoạch. Cụ thể: Vốn ngân sách địa phương giải ngân được 347 tỷ đồng, đạt 39,7% kế hoạch (khối lượng thực hiện đạt 448,3 tỷ đồng); vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân được 70,2 tỷ đồng (khối lượng thực hiện 115,7 tỷ đồng); vốn vay tín dụng ưu đãi Bộ Tài chính giải ngân được 10,6 tỷ đồng (khối lượng thực hiện trên 14,6 tỷ đồng); vốn vay Trung ương giải ngân được 179,8 tỷ đồng.

Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương, ở khối tỉnh được phân bố cho 50 dự án chuyển tiếp, gồm 40 dự án đang thi công, 9 dự án đang tổ chức đấu thầu và đấu thầu lại, 1 dự án đã kết thúc; đồng thời phân cho 17 dự án khởi công mới, gồm 14 dự án đang thi công, 2 dự án đang tổ chức đấu thầu và 1 dự án đã kết thúc.

Vốn hỗ trợ mục tiêu huyện, thị xã được phân khai cho 14 dự án, trong đó 13 dự án đang thi công, 1 dự án đang triển khai làm thủ tục hồ sơ. Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ được phân cho 13 dự án, trong đó có 11 dự án đang thi công, 2 dự án đang tổ chức đấu thầu. Đối với nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi Bộ Tài chính, hiện các thủ tục hồ sơ đang được hoàn chỉnh và triển khai thi công19 dự án kiên cố hoá kênh mương, 26 dự án giao thông nông thôn, 3 dự án hạ tầng thuỷ sản và 1 dự án làng nghề. Vốn vay Trung ương và vốn nhàn rỗi ngân sách đang được thực hiện vào việc chi trả tiền đền bù dự án nâng cấp đường 786 (từ Đìa Xù đến đường Xuyên Á – huyện Bến Cầu).

Thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư của Chính phủ, đồng thời trước yêu cầu về xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn tỉnh, ngay từ những tháng cuối năm 2008, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tập trung huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển (vốn cân đối ngân sách địa phương, xổ số kiến thiết, vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vay Kho bạc Nhà nước, vay tín dụng ưu đãi, trái phiếu Chính phủ…). UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các ngành, các cấp đề ra các giải pháp cụ thể; phân cấp “mạnh” cho chủ đầu tư; chỉ đạo tập trung quyết liệt, kiểm tra thường xuyên; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc; nỗ lực thẩm định, phê duyệt dự án; tập trung triển khai thực hiện các dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công và tích cực giải ngân vốn cho khối lượng công trình đã hoàn thành cũng như tạm ứng khi ký hợp đồng thi công.

Qua 9 tháng thực hiện các chủ trương của Chính phủ, UBND tỉnh, đến nay, theo đánh giá chung, khối lượng công việc đã thực hiện được cũng như số vốn đã giải ngân tăng so với cùng kỳ (tăng 205%). Công tác triển khai dự án, phân khai vốn chi tiết được thực hiện sớm hơn so với trước và đã cơ bản phân khai xong các nguồn vốn. Công tác giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc

Nhiều dự án về giao thông được triển khai với tiến độ chậm.

trong lĩnh vực XDCB được xử lý kịp thời…

Tuy nhiên, lĩnh vực XDCB 9 tháng qua vẫn còn không ít vướng mắc. Mặc dù khối lượng công việc đã thực hiện và vốn giải ngân có tăng cao so cùng kỳ nhưng kết quả vẫn còn thấp so với kế hoạch. Còn nhiều dự án chậm được triển khai thực hiện, trong đó có nhiều dự án chuyển tiếp. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng vẫn còn “vướng” ở một số nơi (đường 781, đường Trưng Nữ Vương, đường Phạm Tung). Đáng chú ý là có một số đơn vị chậm giải ngân vốn, giải ngân dưới 20% kế hoạch và một số đơn vị chưa triển khai thực hiện theo kế hoạch được giao…

Theo nhận định của các cơ quan chuyên môn, có nhiều nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trong lĩnh vực XDCB 9 tháng qua: Chưa khắc phục được tình trạng thiếu tư vấn, tư vấn còn kém chất lượng; công tác chuẩn bị đầu tư chưa tốt; khâu lập dự án, hồ sơ về đấu thầu thường chậm trễ, còn nhiều sai sót; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, nhất là các dự án về giao thông, thuỷ lợi; đội ngũ làm công tác XDCB vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về chuyên môn, một số khác thiếu tinh thần trách nhiệm nhưng chưa được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và xử lý; một yếu tố khác là còn có những chủ đầu tư chưa quan tâm thường xuyên đến công tác XDCB, giao khoán công việc cho BQL dự án và đơn vị tư vấn.

ĐÌNH CHUNG