BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xây dựng Đảng: Chất lượng đội ngũ đảng viên ngày càng được nâng lên

Cập nhật ngày: 22/11/2012 - 05:41

Từ năm 2008 đến tháng 9.2012, toàn tỉnh đã kết nạp 6.052 quần chúng ưu tú vào Đảng, Trong đó, đoàn viên thanh niên chiếm 66,23%.

(BTNO) – Theo Tỉnh uỷ Tây Ninh, từ năm 2008 đến tháng 9.2012, toàn tỉnh đã kết nạp 6.052 quần chúng ưu tú vào Đảng. Trong đó, nữ chiếm 41,54%, đoàn viên thanh niên chiếm 66,23%, tuổi đời bình quân 28,74 tuổi. Tính đến ngày 30.9.2012, Đảng bộ tỉnh có 27.273 đảng viên, chiếm 2,53% dân số.

Tỉnh uỷ Tây Ninh cho biết, các cấp uỷ huyện, thị và tương đương luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nên chất lượng đội ngũ đảng viên ngày càng được nâng lên. Trong số đảng viên toàn tỉnh, trình độ cao đẳng, đại học 10.347 người – chiếm tỷ lệ 37,94%; thạc sĩ, tiến sĩ 126 người – tỷ lệ 0,46%. Đối với những đảng viên chưa qua đào tạo, các cấp uỷ cơ sở có kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên học tập nâng cao trình độ về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ.

Đội ngũ đảng viên ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng chấp hành quy định của Điều lệ Đảng, hoàn thành tốt những nhiệm vụ do cấp uỷ các cấp, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và chi bộ giao tại nơi công tác. Hầu hết các đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Thông qua các cuộc họp định kỳ của chi bộ, đảng bộ, phân tích chất lượng đảng viên, kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm, giữa nhiệm kỳ, thông qua sinh hoạt chuyên đề để trình độ đội ngũ đảng viên ngày càng được nâng lên. Kết quả, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước (năm 2007: 77,42%, năm 2008: 86,59%, năm 2009: 92,25%, năm 2010: 95,51%). Riêng năm 2011, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 94,67%, trong đó đảng viên được biểu dương, khen thưởng chiếm 4,58%.

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên nên trong chỉ đạo, các cấp uỷ thường xuyên quan tâm, tập trung bồi dưỡng, chú trọng tạo nguồn kết nạp đảng viên trong các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, nhất là lực lượng đoàn viên thanh niên, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và trí thức, ở vùng sâu, biên giới, tôn giáo, nơi chưa có đảng viên.

Bên cạnh đó, các cấp uỷ cũng thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý những đảng viên vi phạm tư cách, vi phạm nguyên tắc tổ chức của Đảng theo đúng quy định. Từ tháng 7.2008 đến tháng 9.2012, toàn tỉnh đã kỷ luật 1.128 đảng viên, trong đó khiển trách 408 đảng viên, cảnh cáo 281 đảng viên, cách chức 50 đảng viên, khai trừ 96 đảng viên.

Tính đến ngày 30.9.2012, Đảng bộ tỉnh có 14 đảng bộ trực thuộc, 657 tổ chức cơ sở đảng với 11 đảng bộ bộ phận và 1.686 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Ngoài ra, toàn tỉnh có 533/533 ấp, khu phố đã thành lập chi bộ.

Đ.H.T