Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh trong tình hình mới 

Cập nhật ngày: 17/10/2022 - 02:30

BTN - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nghiêm túc “tự soi, tự sửa” nhằm nhận diện và có biện pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, góp phần nâng cao tính chiến đấu của của tổ chức đảng, đảng viên.

Trao nhà cho đảng viên nghèo tại ấp Trảng Trai, xã Tân Hoà, huyện Tân Châu. Ảnh: Công Điều

Giữ vững sự ổn định chính trị, an ninh tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng là những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. Đây là yếu tố quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo dựng niềm tin, sự yên tâm cho các nhà đầu tư khi tìm hiểu và quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Giữ vững ổn định an ninh tư tưởng

Đảng bộ tỉnh có 13 đảng bộ trực thuộc với 572 tổ chức cơ sở đảng, trên 38.000 đảng viên. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tự phê bình và phê bình luôn được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương khoá XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm để các quy định này trở thành việc làm thường xuyên của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Trong xây dựng Đảng, công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, giữ vững an ninh tư tưởng luôn được Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 27.7.2021 về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; Đề án số 05-ĐA/TU ngày 29.4.2022 về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phòng, chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, gỡ bỏ các thông tin xấu, độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đồng thời, triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khoá, chuyên đề công tác năm của tỉnh.

Hoạt động của ngành Tuyên giáo, Dân vận, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh tới cơ sở không ngừng đổi mới, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng và những vấn đề đảng viên, đoàn viên, hội viên, người dân quan tâm. Tại hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 9 tháng năm 2022, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Xuân Hương ghi nhận những nỗ lực, kết quả hoạt động của toàn ngành Tuyên giáo tỉnh. Trong đó, công tác tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, hiệu quả, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Công tác nắm bắt, điều tra dư luận xã hội thực hiện thường xuyên, giúp cấp uỷ chỉ đạo, kiểm tra, khắc phục, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc luôn được các cấp uỷ, chính quyền quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng lưu ý, đề nghị lãnh đạo các cơ quan Tuyên giáo chủ động tham mưu cấp uỷ tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 05- ĐA/TU, ngày 29.4.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; tăng cường chia sẻ các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, “phủ xanh” thông tin tích cực trên không gian mạng. Tiếp tục tuyên truyền những nội dung cơ bản, điểm mới của các Nghị quyết Trung ương 5 khoá XIII; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, nâng cấp, nâng cao chất lượng quản trị các trang mạng xã hội chính thống của các cơ quan, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội. Đối với công tác tuyên truyền miệng, cần thay đổi phương thức tuyên truyền, nắm bắt những vấn đề quan trọng, bức thiết, thời sự của đời sống nhằm thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó góp phần giữ vững sự ổn định về an ninh tư tưởng - một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tạo sự tin tưởng, yên tâm cho các nhà đầu tư khi tìm hiểu và quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW

Tăng cường quản lý, sàng lọc đảng viên

Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm củng cố, trẻ hoá và nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng 9 tháng năm 2022, các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10-CT/TU về tăng cường quản lý tổ chức đảng và quản lý đảng viên và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên. Bên cạnh đó, quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên- nhất là ở các xã biên giới, ấp, khu phố, nơi còn ít đảng viên. Toàn tỉnh kết nạp 702 đảng viên, đạt 71,05% so với nghị quyết năm (nghị quyết 988 đảng viên), cao hơn 44 đảng viên so với cùng kỳ năm 2021. Riêng 20 đảng bộ xã biên giới kết nạp 85 đảng viên, đạt 82,5% so với nghị quyết năm 2022 (nghị quyết là 103), cao hơn 37 đảng viên so với cùng kỳ năm 2021.

Song song đó, công tác quản lý, rà soát, sàng lọc đảng viên cũng được các cấp uỷ thực hiện nghiêm túc- nhất là từ khi Tỉnh uỷ ban hành Đề án kéo giảm tình trạng đảng viên bị xoá tên, xin ra khỏi Đảng trong Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 (gọi tắt là Đề án số 03-ĐA/TU). Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng đã ban hành chỉ thị về tăng cường quản lý công tác đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên, quy định về quy trình, tiêu chí rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng và kế hoạch hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025. Các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án số 03-ĐA/TU từng bước phát huy hiệu quả, tính đến nay, số đảng viên bị xoá tên, xin ra khỏi Đảng (trừ những đảng viên xin ra khỏi Đảng theo Quy định số 127-QĐ/TW, ngày 3.11.2004 của Ban Bí thư) đã giảm 51,56% so ước thực hiện trong năm 2022, thấp hơn 58,05% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo Huyện uỷ Dương Minh Châu trao vốn hỗ trợ hai đảng viên có hoàn cảnh khó khăn với mức 30 triệu đồng/người.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được các cấp uỷ, UBKT các cấp, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định, hướng dẫn của Đảng. Đồng thời thực hiện gắn với Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 9.9.2021 của Tỉnh uỷ về hạn chế tình trạng tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác kiểm tra, giám sát được cấp uỷ, UBKT các cấp chú trọng kiểm tra, giám sát ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Riêng trong 9 tháng năm 2022, tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện đấu thầu, mua sắm vật tư y tế của Công ty Việt Á.

Chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm yêu cầu các cấp uỷ triển khai nghiêm túc các đề án về xây dựng Đảng đã ban hành. Tinh thần chung là không vì chỉ tiêu trong các Đề án mà né tránh trách nhiệm, quan trọng nhất là triển khai các giải pháp để từng bước củng cố, khắc phục các tồn tại, hạn chế mà Đề án nêu ra. Bên cạnh đó, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nghiêm túc “tự soi, tự sửa” nhằm nhận diện và có biện pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, góp phần nâng cao tính chiến đấu của của tổ chức đảng, đảng viên.

Hải Đăng