Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú:

“Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị” 

Cập nhật ngày: 18/10/2021 - 20:28

BTNO - Ngày 18.10, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Ông Trần Cẩm Tú- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh có ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Văn Rón- Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương cho biết, ngay từ đầu năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ và UBKT các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; UBKT Trung ương thành lập 59 đoàn kiểm tra, giám sát, trong đó, 18 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần khẳng định trách nhiệm, quyết tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Trong 9 tháng, cấp uỷ các cấp kiểm tra hơn 26.000 tổ chức đảng và hơn 134.000 đảng viên, có gần 30.000 đảng viên là cấp uỷ viên các cấp. Giám sát chuyên đề hơn 18.000 tổ chức đảng và hơn 61.000 đảng viên, có gần 19.000 đảng viên là cấp uỷ viên các cấp.

Cũng trong 9 tháng năm 2021, cấp uỷ các cấp thi hành kỷ luật 126 tổ chức đảng bằng các hình thức: khiển trách (76 tổ chức) và cảnh cáo (50 tổ chức). Cấp uỷ các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật hơn 9.000 đảng viên, trong đó có hơn 1.400 cấp uỷ viên. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật trên 3.000 đảng viên, trong đó có 537 cấp uỷ viên.

Báo cáo của UBKT Trung ương cho biết, UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa UBKT với các đơn vị có liên quan; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá, chương trình công tác năm 2021 của cấp uỷ và cấp mình; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, thống nhất.

Công tác giám sát được quan tâm, thực hiện tốt góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực, tác dụng trong phòng ngừa, chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, vi phạm một cách kịp thời. Công tác nắm tình hình, phát hiện và quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đạt hiệu quả hơn, có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn nổi cộm, dễ phát sinh vi phạm.

Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt; sau kiểm tra đã xem xét, xử lý kịp thời các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Việc thi hành kỷ luật cơ bản chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm. Kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, góp phần quan trọng phục vụ thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Cẩm Tú- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp tổ chức nghiên cứu, triển khai, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XIII); Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định những điều đảng viên không được làm và Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28.7.2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số quy chế, quy định, hướng dẫn, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Rà soát, tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 đã đề ra. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra vi phạm; giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, kéo dài, nổi cộm, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Quan tâm hơn nữa về công tác xây dựng ngành, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra. Quan tâm chính sách, chế độ, bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có kỹ năng nghiệp vụ tốt, phương pháp công tác khoa học, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo UBKT Trung ương quán triệt và triển khai Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28.7.2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Tại Tây Ninh, 9 tháng năm 2021, cấp uỷ, UBKT các cấp trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Đã kiểm tra hơn 9.000 đảng viên, trên 1.200 tổ chức đảng; giám sát thường xuyên hơn 14.000 đảng viên và hơn 5.000 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề trên 300 đảng viên, 500 tổ chức đảng. Đã xử lý kỷ luật 99 đảng viên, 1 tổ chức đảng.

Tố Tuấn