BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xây dựng giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2010 trên từng lĩnh vực

Cập nhật ngày: 25/11/2009 - 05:31

 

 Nghị quyết của Quốc hội đặt mục tiêu năm 2010 tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,5%

Giao nhiệm vụ trên cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nội dung dự thảo Nghị quyết phải có nội dung đánh giá kết quả chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2009 cũng như mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. Thủ tướng lưu ý, các nội dung này phải thể hiện được nội dung của Nghị quyết của Trung ương Đảng và Quốc hội, ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp Quốc hội thứ 6 khoá XII.

Cũng là một nội dung chủ yếu nằm trong dự thảo Nghị quyết, những định hướng, chính sách, giải pháp chủ yếu của kế hoạch năm 2010 cần tập trung nói rõ theo các lĩnh vực: kinh tế- xã hội, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, thương mại, xuất khẩu, tài chính tiền tệ, an ninh quốc phòng, văn hóa xã hội, giáo dục và y tế,... để từ đó đưa ra các giải pháp sát với yêu cầu của mục tiêu đề ra; đồng thời thể hiện được yêu cầu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2006- 2010.

Để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, Thủ tướng nhấn mạnh, trong dự thảo Nghị quyết phải phân công tổ chức thực hiện, xác định rõ trách nhiệm của từng Bộ, ngành, địa phương, bảo đảm tổ chức thực hiện hiệu quả và giám sát theo đúng mục tiêu đề ra.

Dự thảo Nghị quyết này sẽ được hoàn chỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1.12.2009.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII,Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 với mục tiêu tổng quát phấn đấu phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao hơn năm 2009, tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao chất lượng tăng trưởng; ngăn chặn lạm phát cao trở lại; tăng khả năng bảo đảm an sinh xã hội; chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế quốc tế...

Trong 3 nhóm chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội và môi trường, Nghị quyết của Quốc hội đặt mục tiêu năm 2010 tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,5%, giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng khoảng 2,8%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng khoảng 7%; khu vực dịch vụ tăng khoảng 7,5% so với năm 2009; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng khoảng 41% GDP...

Nnăm 2010 cũng phấn đấu tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, trong đó đưa 8,5 vạn lao động đi làm việc ở nước ngoài; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống 18%; số giường bệnh trên 1 vạn dân là 27,5 giường...

(Theo chinhphu.vn)