Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Tây Ninh ngày càng vững chắc

Cập nhật ngày: 10/07/2024 - 14:29

BTNO - Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò chiến lược của khu vực phòng thủ trong giai đoạn 2019 – 2024, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Tây Ninh quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ trong tình hình mới.

Dân quân tự vệ thành phố Tây Ninh huấn luyện võ thuật.

Để xây dựng khu vực phòng thủ hiệu quả, thiết thực, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Tây Ninh chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp thường xuyên đổi mới phương pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chú trọng. Từ năm 2019 đến nay, cấp ủy, chính quyền địa phương đã cử 5 lượt đối tượng 2 và 52 lượt đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh do Quân khu và Bộ CHQS tỉnh tổ chức; mở 21 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh với 1.152 lượt đối tượng 4 tham gia; tổ chức giáo dục quốc phòng – an ninh cho 43.775 lượt học sinh...

Cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng khu vực phòng thủ, ngăn chặn văn hóa độc hại đến đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân với nhiều hình thức thực hiện đa dạng như tuyên truyền trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Riêng trên 2 trang mạng xã hội của Ban CHQS thành phố, trong 6 tháng đầu năm 2024, có 478 lượt đăng tải, chia sẻ, bình luận tiếp cận tin, bài, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức về xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc.

Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh huấn luyện điều lệnh đội ngũ.

Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền địa phương còn thực hiện tốt phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, chăm lo hậu phương quân đội; thăm hỏi, động viên cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ đã nghỉ hưu nhân dịp lễ, tết với tổng số tiền hơn 2,9 tỷ đồng; tổ chức trao kinh phí xây dựng 24 nhà tình nghĩa quân – dân và người có công với cách mạng với tổng số tiền 1,88 tỷ đồng; sửa chữa 35 căn nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng.

LLVT thành phố huy động hàng chục ngàn ngày công bộ đội, dân quân, tự vệ, dự bị động viên, đóng góp hàng trăm triệu đồng để tiến hành công tác dân vận bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Thành phố Tây Ninh coi trọng việc kết hợp giữa phát triển kinh tế, xã hội với quốc phòng, an ninh. Các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp, giao thông vận tải, mạng lưới điện, bưu chính, viễn thông, giáo dục, y tế, văn hóa được quy hoạch đồng bộ trong kế hoạch tổng thể kinh tế kết hợp quốc phòng, an ninh. Kinh tế thành phố có bước phát triển mạnh mẽ với tăng trưởng đứng đầu trong tỉnh, tạo nguồn nhân lực, vật chất, kỹ thuật, công nghệ bảo đảm cho khu vực phòng thủ.

Xác định LLVT là nòng cốt trong xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ và bảo vệ Tổ quốc, thành phố tập trung chỉ đạo xây dựng tiềm lực về quân sự - an ninh theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”. Từ năm 2019 đến nay, lực lượng thường trực huấn luyện đạt khá, giỏi, duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Dân quân tự vệ được xây dựng “vững mạnh, rộng khắp”, huấn luyện đạt khá; dự bị động viên được xây dựng đúng tổ chức biên chế, ưu tiên chuyên nghiệp quân sự kết hợp với gần, gọn địa bàn.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, khu vực phòng thủ thành phố Tây Ninh không ngừng được củng cố, tăng cường về tiềm lực, thế trận và hoạt động, giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế - xã hội, sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh, góp phần  xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quang Huy – Đào Như