Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với địa phương 

Cập nhật ngày: 23/07/2021 - 00:24

BTN - Nghị quyết về Ðề án Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ (DQTV) giai đoạn 2021-2025 đã được HÐND tỉnh ban hành và có hiệu lực từ ngày 1.7.2021.

Lực lượng DQTV tham gia phòng, chống dịch (ảnh minh hoạ).

Trao đổi với Báo Tây Ninh, Thượng tá Nguyễn Thành Tâm- Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, việc xây dựng Ðề án là hết sức cần thiết, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh, đòi hỏi phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng DQTV thống nhất, phù hợp với địa phương, sẵn sàng phối hợp các lực lượng chức năng tham gia xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở trong thời bình và chuẩn bị nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc khi có chiến tranh.

Ðề án DQTV trên địa bàn tỉnh được xây dựng đạt tỷ lệ từ 1,23% đến 1,6% dân số tỉnh; tỷ lệ đảng viên DQTV đạt 25%. 100% chi bộ quân sự có chi uỷ; 100% chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn (gọi chung Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã) tham gia cấp uỷ địa phương và thành viên UBND cùng cấp; tỷ lệ đoàn viên trong DQTV đạt 65% trở lên; 95% trở lên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã đạt vững mạnh toàn diện.

Ðến năm 2025 có 80% đến 90% cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã đạt trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở. Hằng năm, cán bộ, chiến sĩ DQTV được tập huấn, bồi dưỡng, giáo dục chính trị, pháp luật và huấn luyện quân sự theo quy định, tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả 100% đạt yêu cầu, có 70% trở lên đạt khá, giỏi.

100% Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức và đơn vị DQTV sẵn sàng chiến đấu tốt. Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu của DQTV đúng quy định.

Hằng năm, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã cho 25% đến 30%; tổ chức và tham gia hội thi, hội thao DQTV đạt nhiều thứ hạng cao. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho DQTV đúng Luật DQTV và văn bản hướng dẫn thi hành luật; tổ chức đăng ký, quản lý sử dụng trang bị vũ khí vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật của DQTV đúng pháp luật.

Ðề án nêu rõ, về tổ chức xây dựng điểm các đơn vị DQTV, cấp tỉnh: tổ chức 2 đại đội dân quân thường trực. Các huyện, thị xã biên giới tiếp tục xây dựng và duy trì hoạt động của 32 chốt dân quân thường trực biên giới.

Riêng huyện Tân Châu xây dựng mô hình điểm toàn diện về tổ chức lực lượng, huấn luyện và hoạt động của Chốt dân quân thường trực Mít Mọi. Huyện Gò Dầu, Dương Minh Châu, thị xã Trảng Bàng tiếp tục duy trì hoạt động tiểu đội dân quân thường trực trong khu công nghiệp và trung đội tự vệ trong khu công nghiệp có yếu tố nước ngoài.

Hoạt động của lực lượng DQTV phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Ðảng chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức; sự chỉ huy trực tiếp của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức và chỉ huy, chỉ đạo của cơ quan quân sự cấp trên.

Hằng ngày, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức sở, ban, ngành tỉnh, huyện và đơn vị dân quân thường trực được cấp 1 số báo Quân đội nhân dân. UBND tỉnh bảo đảm kinh phí mua báo cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức sở, ban, ngành tỉnh, huyện và đơn vị dân quân thường trực; các cơ quan Trung ương đứng trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp Nhà nước doanh nghiệp ngoài Nhà nước bảo đảm kinh phí mua báo cho Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức và đơn vị tự vệ của đơn vị mình.

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; chốt dân quân thường trực biên giới và chốt dân quân thường trực khu, cụm công nghiệp được trang bị thiết bị nghe nhìn gồm: 1 ti vi 32 inches, 1 đầu thu kỹ thuật số mặt đất, 1 đầu DVD.

Ðối với phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, được hưởng chế độ phụ cấp hằng tháng, bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Mức phụ cấp hằng tháng thực hiện theo quy định của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Trường hợp chưa tham gia bảo hiểm xã hội, có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên, khi nghỉ việc được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng.

Trường hợp có tháng lẻ được tính dưới 1 tháng không được trợ cấp; từ 1 tháng đến 6 tháng được hưởng trợ cấp bằng 0,8 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng; từ 7 tháng đến 11 tháng được hưởng trợ cấp bằng 1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng.

Thời gian được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự, tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm và thực hiện cho đến khi có quyết định thôi giữ chức vụ đó; trường hợp giữ chức vụ từ 15 ngày trở lên trong tháng thì được hưởng phụ cấp cả tháng, giữ chức vụ dưới 15 ngày trong tháng thì được hưởng 50% phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của tháng đó.

Lực lượng DQTV làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 (ảnh chụp ngày 18.7.2021).

Chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên. Mức phụ cấp được hưởng: sau 5 năm (đủ 60 tháng) công tác thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp hằng tháng hiện hưởng; từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%...

Về nguồn ngân sách, hằng năm, UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm bố trí ngân sách bảo đảm cho tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV. Doanh nghiệp đã tổ chức đơn vị tự vệ có trách nhiệm bố trí kinh phí bảo đảm cho xây dụng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng tự vệ. Doanh nghiệp chưa tổ chức tự vệ có trách nhiệm bảo đảm kinh phí cho người lao động của doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV ở địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động theo Luật DQTV.

Theo lộ trình đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 1, HÐND tỉnh vừa qua, Ðề án sẽ được triển khai thực hiện trong năm 2021. Ðến năm 2023, sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm kết quả thực hiện và năm 2025, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện.

Thượng tá Nguyễn Thành Tâm- Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh chia sẻ: “Nghị quyết được ban hành, tạo điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng lực lượng DQTV trên địa bàn, đặc biệt, nguồn ngân sách phân cấp rõ ràng so với những năm trước đây. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng cũng được quy định cụ thể, rất thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chung”.

Ðại Dương