Xây dựng lương tối thiểu “bám” theo giá tiêu dùng

Cập nhật ngày: 28/03/2012 - 12:12

Một lần nữa dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi được UB Thường vụ đưa ra bàn trước khi QH quyết vào kỳ họp tháng 5 tới. Nội dung quan trọng được chỉnh lý là hướng thiết kế lương tối thiểu điều chỉnh theo mức thay đổi của chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Tốc độ cải cách tiền lương và mức tăng giá hiện vẫn được so sánh với một

 hình ảnh đối lập.

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) sau khi được Quốc hội cho ý kiến lần đầu trong kỳ họp cuối năm 2011 vừa qua, Chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội Trương Thị Mai nhấn mạnh đề xuất: “Chính phủ cần điều chỉnh mức lương tối thiểu khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thay đổi nhằm bảo vệ người lao động, hài hòa được lợi ích giữa các bên trong quan hệ lao động”.

Theo đó, dự thảo luật đã được chỉnh lý theo hướng quy định rõ khái niệm về tiền lương để thống nhất cách hiểu về tiền lương, cơ cấu tiền lương, nguyên tắc cơ bản để trả lương và bắt buộc mức lương trả cho người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

Cũng theo cơ quan thẩm tra dự án luật, hiện nay vẫn còn tồn tại sự khác biệt về tiền lương tối thiểu của cán bộ, công chức với tiền lương tối thiểu được quy định trong Bộ luật Lao động đối với nhóm lao động trong khu vực doanh nghiệp. “Đây là vấn đề cần phải làm rõ trong quá trình cải cách tiền lương khu vực nhà nước, hướng tới xây dựng một mức lương tối thiểu chung cho toàn xã hội căn cứ vào nhu cầu sống tối thiểu của người lao động” - bà Mai nêu quan điểm.

UB Thường vụ QH thống nhất với phương án quy định lao động nữ được nghỉ thai sản 6 tháng, thay vì 5 tháng như Chính phủ trình. Thời gian làm thêm giờ cũng giữ như luật hiện hành là không quá 4 giờ trong một ngày, 200 giờ trong một năm.

Cơ quan thẩm tra cũng cho biết dự thảo bộ luật đã bổ sung các nguyên tắc đối với tiền lương tối thiểu theo tháng, tuần, ngày, giờ, được xác lập theo vùng, theo ngành và giao cho Chính phủ quy định chi tiết để phù hợp với thị trường lao động, tình hình thực tiễn của từng ngành, nghề, loại công việc trong từng thời kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhìn nhận, lương tối thiểu theo quy định hiện nay đang bị nhiều doanh nghiệp lợi dụng, chỉ trả lương cho công nhân cao hơn mức tối thiểu một chút khiến đời sống công nhân rất khổ.

Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng cũng phân tích luật hiện hành giao cho doanh nghiệp tự xây dựng thang bảng lương và báo cáo cho cơ quan quản lý về thang bảng lương đó, nhưng trên 50% doanh nghiệp không thực hiện. Nhưng việc làm “tự giác” này, cơ quan nhà nước không đủ sức kiểm tra, đảm bảo không bị mập mờ, tiêu cực. Dự luật đã bỏ quy định có “kẽ hở” trong lần chỉnh lý này.

Một số ý kiến khác đề nghị bổ sung các yếu tố xác định mức lương tối thiểu bao gồm: năng suất lao động, khả năng tăng trưởng kinh tế, các khoản trợ cấp an sinh xã hội và tương quan mức sống với các nhóm dân cư khác.

Tiếp thu các ý kiến, dự thảo bộ luật đã quy định nguyên tắc xác định tiền lương tối thiểu theo hai nhóm yếu tố, đó là điều kiện kinh tế- xã hội và mức tiền lương trên thị trường lao động.

Dự thảo dự thảo bộ luật cũng đưa ra quy định về Hội đồng quốc gia về tiền lương với thành phần đại diện của các bên (đại diện người lao động, đại diện người sử dụng lao động, cơ quan quản lý nhà nước…) thực hiện chức năng tư vấn, thẩm định, đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước về mức tiền lương tối thiểu, tham gia xây dựng chính sách tiền lương quốc gia…

Hội đồng quốc gia về tiền lương là cơ chế mới so với luật hiện hành, thể hiện được đặc trưng của quan hệ lao động, qua đó tiền lương được xem xét công khai, toàn diện hơn, phù hợp với thị trường lao động và xu hướng tiến bộ của các nước trên thế giới.

Theo Dân trí