BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xây dựng nông thôn mới: Còn 12 xã chưa có Trung tâm VH-TT-HTCĐ

Cập nhật ngày: 14/12/2011 - 10:29

(BTNO) – Theo UBND tỉnh, mặc dù 82 xã nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đều đã có quyết định thành lập Trung tâm Văn hoá – Thể thao – Học tập cộng đồng (VH-TT-HTCĐ), tuy nhiên hiện vẫn còn 12 xã chưa xây dựng được.

12 xã chưa xây dựng Trung tâm VH-TT-HTCĐ gồm Tân Hưng, Tân Hiệp, Tân Đông, Suối Ngô, Suối Dây (huyện Tân Châu); An Thạnh (huyện Bến Cầu); Ninh Sơn (Thị xã); Suối Đá (huyện Dương Minh Châu); Long Thành Nam (huyện Hoà Thành); Thạnh Tây, Hoà Hiệp (huyện Tân Biên).

70 xã còn lại đã có Trung tâm VH-TT-HTCĐ nhưng hầu hết đều chưa đạt chuẩn theo quy định của Bộ VH-TT&DL, cơ sở vật chất và trang thiết bị đều không đáp ứng được yêu cầu theo chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, công tác quản lý, tổ chức và hoạt động còn bất cập, gặp nhiều khó khăn về kinh phí hoạt động, bố trí cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn. Hiện có 4 trung tâm đã xuống cấp, 3 trung tâm chuyển công năng thành nhà trẻ, 7 trung tâm hoạt động tại hội trường UBND xã. Đặc biệt, trên địa bàn 25 xã được tỉnh chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới có 7 xã chưa xây dựng trung tâm, 18 xã cần nâng cấp trung tâm đạt chuẩn.

Nhà VH Dân tộc của người Khmer Bàu Ếch (ấp Trường An, xã Trường Tây, huyện Hoà Thành)

Ngoài ra, tất cả 440 ấp thuộc 82 xã nông thôn đều chưa có nhà văn hoá ấp và khu thể thao đạt chuẩn. Hiện có 03 nhà văn hoá dân tộc sử dụng làm nhà văn hoá ấp gồm Nhà VH ấp Kà Ốt, xã Tân Đông; Nhà VH ấp Chăm, xã Suối Dây và Nhà VH ấp Hiệp Phước, xã Hoà Thạnh. Tại các ấp, chỉ có một số sân thể thao (bóng đá, bóng chuyền) do dân tự tạo từ đất ruộng, vườn.

UBND tỉnh nhận định, tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá – tiêu chí 6 trong bộ 19 tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới - là chưa đạt. Dự thảo Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 của UBND tỉnh đề ra mục tiêu cần phải hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hoá – thể thao trên địa bàn 82 xã nông thôn. Các Trung tâm VH-TT-HTCĐ, nhà VH ấp… được xây dựng, nâng cấp về cơ sở vật chất, thiết chế hoạt động và cơ chế vận hành linh hoạt tương xứng để thường xuyên có nội dung sinh hoạt phong phú, đa dạng đáp ứng tố hơn nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hoá của cộng đồng dân cư ở nông thôn.

Dự kiến, đến năm 2015 có 30% và đến năm 2020 có 50% tỷ lệ xã có cơ sở vật chất đạt chuẩn của Bộ VH-TT&DL. Trong đó, xây dựng mới, nâng cấp 41 Trung tâm VH-TT-HTCĐ (bao gồm cả sân bóng đá); xây dựng mới 218 nhà VH ấp. Khái toán vốn thực hiện hơn 634 tỷ đồng.

PHƯƠNG LY