Xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội xứng đáng là trái tim của cả nước 

Cập nhật ngày: 23/06/2022 - 09:31

Ngày 22-6, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5-5-2022, của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị).

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị, sáng 22-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương… Hội nghị cũng được truyền trực tuyến tới gần 700 điểm cầu của Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, đây là lần đầu tiên, Thường trực Ban Bí thư chủ trì tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện một nghị quyết về phương hướng, phát triển thủ đô, cho thấy ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 15.

Nêu một số ý kiến có tính gợi mở trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 15, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, trước hết, Hà Nội phải quán triệt sâu sắc nội dung nghị quyết, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền với những hình thức phong phú, thiết thực, qua đó nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí trong cán bộ và nhân dân thủ đô về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Hà Nội những năm tới.

Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế; động lực có tính dẫn dắt lan tỏa đối với Vùng thủ đô, Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước; có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới; ngang tầm với thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp, đặc biệt là Hà Nội phải tập trung quyết liệt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 15. Ngay sau hội nghị, phải tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án với nội dung cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, lộ trình thực hiện, phấn đấu tạo chuyển biến rõ rệt về phát triển thủ đô; định kỳ hàng năm đánh giá việc thực hiện, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ sớm chỉ đạo cụ thể hóa nội dung nghị quyết, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở hành lang pháp lý phát triển thủ đô toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế.

“Cần lưu ý rằng, việc thực hiện nghị quyết không chỉ của riêng Hà Nội, mà còn là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước. Trong đó, các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ có liên quan nhiều đến sự phát triển thủ đô cần xác định rõ trách nhiệm của mình, chủ động phối hợp với Hà Nội để triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết”, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ và yêu cầu từ nay tới năm 2030, Hà Nội phải chọn việc trọng điểm, quyết tâm hoàn thành, làm cho bằng được, tạo chuyển biến thực sự diện mạo thủ đô, nhất là quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm trật tự an toàn đô thị, môi trường xanh, sạch đẹp, xây dựng được một số công trình văn hóa tiêu biểu, hạ tầng giao thông hiện đại tạo niềm tin cho nhân dân.

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý giải pháp có tính quyết định trong thực hiện Nghị quyết 15 là phải tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thủ đô thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, đồng thời, hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, liên thông phù hợp với vai trò, vị trí và yêu cầu phát triển quản lý thủ đô trong giai đoạn mới. 

Nguồn SGGPO