BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ

Cập nhật ngày: 29/06/2010 - 05:39

Phát biểu tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ VIII của Bộ Quốc phòng sáng 29.6, Bộ trưởng, Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định quân đội nguyện kiên định "trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội".

Tham dự có 740 đại biểu đại diện hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng 5 năm (2005 - 2010) của toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước.

Đại hội đã biểu dương thành tích của gần 64.000 tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng và huân chương các loại, hơn 800 chiến sỹ thi đua toàn quân, chiến sĩ thi đua toàn quốc, 62 tập thể được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua.

Tổng kết phong trào thi đua toàn quân trong 5 năm qua, Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho hay mục tiêu cao nhất của phong trào thi đua là góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của quân đội nhân dân, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Đại tướng Phùng Quang Thanh và đại diện Tổng cục 2 dự Đại hội thi đua quyết thắng.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng biểu dương phong trào thi đua quyết thắng của Bộ Quốc phòng đã góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Phong trào cũng góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện quân với dân một ý chí; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở chính trị trên các địa bàn trọng điểm, xung yếu, giúp dân xóa đói giảm nghèo, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu 4 nhiệm vụ chủ đạo thời gian tới, trong đó nhấn mạnh yêu cầu "thi đua không thể làm một cách hời hợt, chạy theo bề nổi, mang tính hình thức mà phải đi vào chiều sâu, thiết thực, chứa đựng cả bề dày truyền thống yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc, quyết đạp bằng mọi khó khăn, gian khổ để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu đáp từ khẳng định những mục tiêu, phương hướng phong trào thi đua quyết thắng của quân đội trong thời kỳ mới mà toàn quân phải thực hiện tốt để góp phần với toàn Đảng, toàn dân hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, luôn luôn xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

"Xin hứa với Đảng, Nhà nước và nhân dân, dù khó khăn phức tạp đến đâu, quân đội nhân dân Việt Nam vẫn nguyện kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác Hồ: Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", Bộ trưởng nói.

Đại hội thi đua quyết thắng lần thứ VIII của Bộ Quốc phòng được chọn là Đại hội điểm, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

(Theo VOV)