Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Xây dựng thế trận lòng dân trên biên giới Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 27/11/2022 - 19:21

BTNO - Xuyên suốt lịch sử dân tộc Việt Nam, công cuộc bảo vệ bờ cõi quốc gia, đánh giặc giữ nước, giành độc lập dân tộc là nghĩa vụ thiêng liêng của mọi người dân. Chỉ có phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân, chúng ta mới có sức mạnh để đánh thắng kẻ thù xâm lược. Thời đại Hồ Chí Minh, việc phát huy sức mạnh toàn dân đã trở thành nghệ thuật chiến tranh “Toàn dân, toàn diện”, thành nền quốc phòng toàn dân, biên phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Phát huy sức mạnh của nhân dân vùng biên, chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia trên vùng biên giới xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu luôn được giữ vững.

Nghị quyết hội nghị lần thứ VIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới vừa là sự kế thừa và phát huy truyền thống của dân tộc, vừa xuất phát từ thực tiễn việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới trong tình hình hiện nay.

Thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ VIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thời gian qua, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh đã tổ chức quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP trong toàn đơn vị không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tri thức tổng hợp ngày càng sâu hơn, hiểu biết rộng hơn, thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, đề cao lợi ích quốc gia, dân tộc, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời xác định: Bảo vệ biên giới trong tình hình mới cần phải huy động được sức mạnh của toàn dân để tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia như lời căn dặn của Bác Hồ là: Phải dựa vào dân, phải làm cho dân tin, dân yêu, dân phục… Có như vậy mỗi người dân mới là tai mắt cho BĐBP.

Để xây dựng thế trận lòng dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, trong suốt thời gian qua, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đề ra nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, các dự án đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thuỷ lợi trên địa bàn biên giới như đường tuần tra biên giới, hệ thống kênh vượt sông Vàm Cỏ, các phòng khám quân dân y biên giới…

Song song đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn được các đơn vị phối hợp thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp, hiệu quả. Trong đó, tập trung tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức vị trí, vai trò của công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đối với việc xây dựng hệ thống chính trị và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 10 năm trở lại đây, các đồn biên phòng đã phối hợp cùng các ban, ngành địa phương tổ chức trên 11.000 buổi tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp, phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng và thực hiện hơn 5.000 phóng sự, tin, bài.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ động phối hợp với cấp uỷ các huyện, thị xã biên giới khảo sát nắm tình hình, qua đó đề nghị và cử cán bộ tham gia cấp uỷ các cấp. Giai đoạn 2012-2022, BĐBP Tây Ninh tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở 20 xã biên giới, tham gia củng cố 114 tổ chức chính trị - xã hội và 31 chi bộ vùng giáp biên; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho trên 245 lượt cán bộ địa phương, trên 400 chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, hơn 1 triệu học sinh, sinh viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, BĐBP Tây Ninh có 1 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 5 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và 13 cán bộ Đồn Biên phòng tham gia đảng uỷ các xã biên giới.

Trong những năm gần đây, tuổi trẻ Tây Ninh tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá hướng về biên giới, khơi dậy tinh thần yêu nước cho các bạn trẻ.

Xây dựng thế trận lòng dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN không chỉ dừng lại việc xây dựng hệ thống chính trị và tuyên truyền cho nhân dân trên khu vực biên giới, suốt thời gian qua, BĐBP Tây Ninh phối hợp với cấp uỷ chính quyền địa phương biên giới và các tổ chức chính trị, xã hội, dân sự tuyến sau triển khai nhiều dự án, chương trình an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo trên khu vực vùng biên gắn với nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới như: Phong trào “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, chương trình “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, "Nâng bước em đến trường”, "Con nuôi đồn biên phòng", “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Tết biên phòng ấm lòng dân biên giới”, “Biên cương xanh”… tổng trị giá trên 25 tỷ đồng. Thông qua các chương trình trên, các đơn vị lồng ghép công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, xây dựng “thế trận lòng dân” ở khu vực biên giới. Đến nay, đã có 1.282 hộ đăng ký tham gia tự quản 170km đường biên; 386 hộ đăng ký bảo vệ 95 cột mốc; 928 tổ với trên 28.300 thành viên tham gia cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra, bảo vệ an ninh, trật tự xóm, ấp.

Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới đòi hỏi cần phải phát huy sức mạnh của toàn dân, trong đó, BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách. Với truyền thống cách mạng của quân và dân Tây Ninh cùng với những thành tựu trong bảo vệ biên giới, đặc biệt là những thành tựu đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 29/CT-UBND của UBND tỉnh về phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm, ấp khu vực biên giới” và thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, đó là nền tảng vững chắc cho việc triển khai và thực hiện thắng lợi Nghị quyết hội nghị lần thứ VIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn biên giới Tây Ninh.

Lê Quân