BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xây dựng tiêu chí, phương pháp tổng kết việc thi hành Hiến pháp

Cập nhật ngày: 03/08/2010 - 09:57

Ngày 3.8.2010, Hội thảo Xây dựng tiêu chí, phương pháp tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 đã khai mạc tại thành phố Đà Nẵng.

Hội thảo do Viện nghiên cứu Lập pháp thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội kết hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, việc xây dựng các tiêu chí, phương pháp tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 là một việc làm cần thiết trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhất là khi Cương lĩnh năm 1991 về xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đang được tiến hành sửa đổi, bổ sung và dự kiến sẽ được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thông qua.

Tổng kết việc thi hành Hiến pháp là một trong các hoạt động quan trọng, không thể thiếu trong quy trình lập hiến của nước ta.

T.S Nguyễn Đình Lộc (nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp) cũng cho rằng, tình hình mới sẽ đặt ra những yêu cầu mới. Hiến pháp 1992 trong giai đoạn hiện nay đã bộc lộ nhiều vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với sự phát triển của đất nước theo tinh thần các nghị quyết của Đảng.

Còn theo GS.TS Đào Trí Úc (giảng viên khoa Luật, ĐHQG Hà Nội), các phương pháp và cách sửa đổi Hiến pháp cần dựa trên các quy trình hợp pháp, thận trọng và chặt chẽ, ngoài ra cần đề cao tính dân chủ bằng mô hình thu hút sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.

Trong 2 ngày diễn ra hội thảo, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận những vấn đề chung về sửa đổi Hiến pháp, kỹ thuật lập hiến của nước ta qua các bản Hiến pháp 1946, 1959, 1980, và 1992, xác định một số nội dung sửa đổi Hiến pháp 1992...

(Theo chinhphu.vn)