UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11:

Xem xét, cho ý kiến các nôi dung quan trọng 

Cập nhật ngày: 07/11/2019 - 15:02

BTNO - Ngày 6.11, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 11.2019. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cùng các Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Ngọc, Trần Văn Chiến và Dương Văn Thắng đồng chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Tại phiên họp, Sở Xây dựng trình UBND tỉnh thông qua Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu 1 thuộc Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cùng các Phó Chủ tịch chủ trì phiên họp thường kỳ

Theo đó, phân khu 1 có quy mô 366,80 ha, bao gồm các khu chức năng như khu tâm linh, di tích có quy mô 29,58 ha; khu tham quan chuyên đề, lưu trú 29,58 ha; khu tham quan chuyên đề, lưu trú, thương mại, dịch vụ du lịch trên đỉnh núi khoảng 89,45 ha; khu thương mại, dịch vụ ven chân núi phía nam 77,72 ha; khu công viên chuyên đề dọc tuyến đường bộ lên đỉnh núi 25,96 ha và khu dân cư thương mại phục vụ khách du lịch 79,25 ha; đất hạ tầng kỹ thuật 64,84 ha, gồm các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, bãi xe…

Sau khi các đại biểu có ý kiến đóng góp cho đồ án, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân kết luận, đồ án quy hoạch phân khu 1 Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen có ý nghĩa lớn, đặc biệt thu hút đầu tư phát triển du lịch của tỉnh, đề nghị các sở, ban ngành phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch phân khu 1, cũng như thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông trình ban hành Đề án “Xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030”.

Theo đó, mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2020 – 2025 đưa Tây Ninh vào nhóm 15 tỉnh dẫn đầu về sẵn sàng và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông (ITC Index) hoặc có điểm số trung bình tối thiểu là 0,500 điểm (năm 2019, Tây Ninh đạt 0,4582 điểm, xếp hạng thứ 25). Tiếp tục xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng chính quyền điện tử gắn với xây dựng đô thị thông minh, tuân thủ kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh 2.0 khi được phê duyệt.

Giám đốc Sở Xây dựng Trương Văn Ngôn trình bày đồ án quy hoạch phân khu 1 núi Bà Đen.

Duy trì kết nối, chia sẻ thông tin giữa cổng thông tin dịch vụ công tỉnh với cổng dịch vụ công quốc gia; 100% các giao dịch trên cổng dịch vụ công tỉnh với hệ thống thông tin điện tử cấp tỉnh, huyện, xã được xác thực điện tử. Cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến liên quan tới người dân, doanh nghiệp ở mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh. Phấn đấu 50% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống chính quyền điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin từ cấp tỉnh tới cơ sở; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng hồ sơ đạt từ 60%; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về thủ tục giải quyết hành chính. 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, cấp huyện và 80% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng…

Đối với đề án này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TT&TT phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại phiên họp. Trọng tâm đầu tư thuê dịch vụ hạ tầng, đầu tư cơ sở dữ liệu bảo đảm tương thích, liên thông không trùng lắp; bảo đảm an toàn an ninh mạng; đa dạng hóa nguồn kinh phí, tránh đầu tư riêng lẻ, tốn kém ngân sách, nghiên cứu phân kỳ đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TT&TT hoàn thiện đề án, báo cáo lại Ban chỉ đạo quyết định, thông qua Thường trực Tỉnh ủy và HĐND tỉnh.

Phiên họp còn cho ý kiến đóng góp các dự thảo về các nội dung chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh (đợt 2 năm 2019); thu hồi đất để thực hiện dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Tại phiên họp, Sở Tài chính trình bày dự thảo Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. Thanh tra tỉnh trình báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Sở Y tế trình Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh;  Sở Xây dựng trình ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh …

Thế Nhân