BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xem xét dự thảo Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay

Cập nhật ngày: 13/12/2009 - 05:53

Một phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ diễn ra trong 4 ngày. Dự kiến, UBTVQH sẽ thông qua chương trình công tác năm 2010, chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2010 của các cơ quan Quốc hội.

UBTVQH sẽ nghe Uỷ ban Pháp luật báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 55/2005/QH11 về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao .

UBTVQH cũng sẽ c ho ý kiến về phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 ; tình hình quản lý, sử dụng ngân sách phục vụ các hoạt động của Quốc hội năm 2009; quyết định phân bổ ngân sách phục vụ các hoạt động của Quốc hội; cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của UBTVQH và Văn phòng Quốc hội.

Kết quả kỳ họp Quốc hội vừa qua và việc chuẩn bị kỳ họp tiếp theo vào năm 2010 cũng sẽ được đánh giá, thảo luận, cho ý kiến trong phiên họp này.

Ngoài dự thảo Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay, UBTVQH sẽ tiếp tục cho ý kiến về dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi) , Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) , Luật thuế nhà, đất , Luật nuôi con nuôi.

(Theo TTXVN)