Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Xếp loại đảng bộ huyện và tương đương năm 2022: Đảng bộ Công an tỉnh và thành phố Tây Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Cập nhật ngày: 31/01/2023 - 19:27

BTNO - Theo Quyết định số 2577-QĐ/TU ngày 11.1.2023 của Tỉnh uỷ Tây Ninh, đối với 13 đảng bộ huyện và tương đương, Đảng bộ Công an tỉnh và thành phố Tây Ninh được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Lê Minh Thế- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Tây Ninh trao quyết định thành lập Chi bộ Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông IGC Tây Ninh. Ảnh: Hà Nam

Đối với 14 cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Ban Nội chính Tỉnh uỷ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Trong số 12 tập thể Đảng đoàn, Ban cán sự đảng và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong 6 tập thể cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong 13 tập thể ban thường vụ cấp uỷ huyện và tương đương là Ban Thường vụ Đảng bộ Công an tỉnh và Ban Thường vụ Thành uỷ Tây Ninh.

Về xếp loại chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý khối huyện và tương đương, có 14 đồng chí xếp loại A (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 114 đồng chí xếp loại B (hoàn thành tốt nhiệm vụ) và 1 đồng chí xếp loại C (hoàn thành nhiệm vụ).

Xếp loại chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý khối Đảng, đoàn thể, có 5 đồng chí xếp loại A, 38 đồng chí xếp loại B, 1 đồng chí xếp loại C.

Xếp loại chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý khối Nhà nước, có 12 đồng chí xếp loại A, 117 đồng chí xếp loại B và 1 đồng chí xếp loại C.

Đối với người quản lý doanh nghiệp của Đảng, không có loại A, có 4 đồng chí xếp loại B.

Đ.H