Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Xí nghiệp Cơ khí chế biến: Chú trọng phát triển đảng viên trong công nhân 

Cập nhật ngày: 17/02/2020 - 10:22

BTNO - Xí nghiệp Cơ khí chế biến (XNCKCB) là một trong những đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần cao su Tân Biên. Những năm qua, đơn vị này làm tốt công tác phát triển đảng viên trong công nhân.

Chi bộ XNCKCB trực thuộc Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên. Năm 2016, Chi bộ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 Chi bộ Xí nghiệp cơ khí vận tải với Chi bộ Nhà máy chế biến và đổi tên thành Chi bộ XNCKCB. Từ đó đến nay, Chi bộ không ngừng phát triển cả về chất lượng và số lượng.  Cụ thể, từ năm 2016 đến nay chi bộ đã kết nạp được 11 đảng viên mới, trong đó có 3 đảng viên là lao động gián tiếp, chiếm 27,3% và 8 đảng viên là lao động trực tiếp, chiếm 72,7%, vượt chỉ tiêu kết nạp Đảng do Đảng ủy giao 37,5%. 

Lễ kết nạp đảng viên mới của XNCKCB

Chi bộ hiện có 42 đảng viên, trong đó có 13 đảng viên làm công tác quản lý, 29  đảng viên là công nhân lao động trực tiếp. Ông Nguyễn Thành Được- Bí thư Chi bộ XNCKCB cho biết, tất cả đảng viên của Chi bộ đều phát huy tốt vai trò nhiệm vụ của người đảng viên, luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công tác, học tập và đạt được nhiều kết quả trong quá trình hoạt động, nhất là những đảng viên công nhân lao động trực tiếp luôn là những tấm gương lao động tốt để quần chúng noi theo. 

Những đảng viên mới kết nạp được Chi bộ và đảng ủy đánh giá xếp loại hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần làm cho đội ngũ đảng viên của Chi bộ càng thêm vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đơn vị XNCKCB hàng năm hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất. Từ khi sáp nhập đến nay, Chi bộ có 2 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ và 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả đó cũng là kết quả phấn đấu của từng đảng viên trong Chi bộ, trong đó có sự đóng góp rất lớn của các đảng viên mới.

Ông Được chia sẻ thêm, xác định được tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đặc biệt quan tâm phát triển Đảng trong lực lượng công nhân lao động trực tiếp. Đạt được kết quả như trên là do chi bộ xác định đúng đắn nhiệm vụ phát triển đảng viên theo Điều lệ Đảng quy định, đồng thời từ cấp ủy chi bộ đến tất cả đảng viên đều nhận thức đúng đắn tầm quan trọng và cần thiết của công tác kết nạp đảng viên, từ đó đã chuyển hóa nhận thức thành các yêu cầu, mục tiêu cần phấn đấu để thực hiện.

Mặt khác, Chi bộ luôn bám sát vào nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy, của Chi bộ để thực hiện công tác kết nạp đảng viên trên nguyên tắc phải đảm bảo chỉ tiêu số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn đảng viên và các thủ tục, hồ sơ theo quy định của Đảng. Chi bộ luôn phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ, thường xuyên bồi dưỡng giáo dục lý tưởng cách mạng để quần chúng nhận thức và phấn đấu xin vào Đảng, Chi bộ lãnh đạo đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức nhiều phong trào thi đua, qua đó phát hiện những nhân tố mới, những quần chúng phấn đấu tốt, có triển vọng để tập trung bồi dưỡng.

Lễ ký kết công tác sản xuất tại Xí nghiệp Cơ khí chế biến

Bên cạnh đó, Chi bộ cũng quan tâm sâu sát trong khâu tìm hiểu lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của quần chúng để có hướng chuẩn bị cho công tác xác minh, sưu tra lý lịch phục vụ cho công tác kết nạp đảng viên. 

Từ kết quả đạt được cũng như những cách làm mang lại hiệu quả trong công tác kết nạp đảng viên như đã nêu trên, Chi bộ XNCKCB rút ra được một vài kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên: Công tác tạo nguồn phải được chú trọng và có định hướng chuẩn bị lâu dài, từ xa, để từ đó có thời gian tập trung bồi dưỡng về nhận thức chính trị, nhận thức về Đảng cho quần chúng để quần chúng giác ngộ cách mạng tự nguyện phấn đấu xin vào Đảng. Chi bộ phải lãnh đạo đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên tổ chức nhiều phong trào thi đua trên nhiều lĩnh vực. Qua các phong trào thi đua phát hiện những nhân tố mới, tích cực nhằm bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp Đảng.

Tại Đại hội Đại biểu Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025 vừa qua, công tác phát triển đảng viên trong công nhân của XNCKCB vinh dự được chọn báo cáo tham luận để các đơn vị khác trong Công ty cổ phần cao su Tân Biên học tập, noi theo. 

Đại Dương