BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xử lý dứt điểm tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích

Cập nhật ngày: 29/11/2013 - 04:49
UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành và các huyện, thị xã khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh trong năm 2013.

Ảnh minh hoạ

(BTNO)- UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành và các huyện, thị xã khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh trong năm 2013.

Theo UBND tỉnh, mặc dù các địa phương, các chủ rừng có nhiều cố gắng trong việc giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích, nhưng nhìn chung tiến độ thực hiện còn chậm. Cụ thể là trồng rừng không đạt kế hoạch, di dời nhà chòi trái phép trên đất lâm nghiệp chưa thực hiện, việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trùng trên đất lâm nghiệp còn chậm…

UBND tỉnh yêu cầu, đối với các chủ rừng, phải thường xuyên tuần tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn kịp thời những hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích. Đối với UBND các huyện, thị xã, tập trung xử lý dứt điểm diện tích còn lại theo kế hoạch, trong đó UBND huyện Tân Biên phải xử lý dứt điểm 2,3 ha và UBND Thị xã xử lý dứt điểm 8,4 ha đất lâm nghiệp bị bao chiếm, sử dụng sai mục đích.  

Thu hồi dứt điểm toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trùng trên đất lâm nghiệp, đồng thời thực hiện di dời nhà chòi xây dựng trái phép trong đất lâm nghiệp (đối với đối tượng phải di dời). Tập trung giải quyết dứt điểm đúng theo quy định của pháp luật những vụ khiếu nại, khiếu kiện của dân.

Sở NN&PTNT (Thường trực Ban chỉ đạo 875) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ rừng còn lại (Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng và Khu rừng văn hóa lịch sử Chàng Riệc); Khẩn trương hoàn thành Đề án di dời các hộ cất nhà, chòi trái phép trong đất lâm nghiệp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thống kê lại những diện tích phát sinh bị bao, lấn chiếm và sử dụng không đúng mục đích;  Nghiên cứu các mô hình trồng rừng phù hợp, nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người dân trồng rừng. Chuẩn bị kế hoạch tổng kết công tác 875 vào tháng 12.2013.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng và Khu rừng văn hóa lịch sử Chàng Riệc.

K.Thành