Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ:

Xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch

Cập nhật ngày: 10/03/2020 - 23:51

BTN - Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Theo đó, để thực hiện tốt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, BTV Tỉnh uỷ yêu cầu cấp uỷ, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc đến từng đối tượng, cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, các bộ, ngành Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cấp uỷ, tổ chức Đảng- nhất là người đứng đầu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, đơn vị, cơ quan; tập trung ưu tiên các nguồn lực, chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó hiệu quả nhất.

Trong quá trình tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch, luôn tuân thủ sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh; phát huy phương châm 4 tại chỗ; hết sức bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch.

Chú trọng việc phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly, điều trị, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc gần với đối tượng mắc Covid-19, hạn chế lây lan trong cộng đồng, tăng cường kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh vào Tây Ninh, tổ chức sàng lọc các đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh kịp thời xử lý. đẩy mạnh phát triển chuyên môn, kỹ thuật trong việc sàng lọc, xét nghiệm và điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 để có thể triển khai, mở rộng trong cộng đồng.

Thực hiện nghiêm việc khai báo và kiểm tra y tế ở cơ sở, cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung, cách ly nơi lưu trú, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cách ly nơi làm việc, nơi cư trú. Nâng cao vai trò của quân đội, công an, chính quyền cơ sở trong việc cách ly; kiểm soát chặt chẽ người được cách ly và xử lý nghiêm các trường vi phạm quy định. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị, vật tư… để đáp ứng với các trường hợp dịch bệnh bùng phát với quy mô lớn hơn.

T.N