BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xử lý vi phạm của các tổ chức được Nhà nước giao, cho thuê đất

Cập nhật ngày: 21/01/2010 - 06:05

Cương quyết thu hồi các trường hợp để đất hoang hoá không sử dụng

Trước tình hình quản lý đất đai còn nhiều sai phạm, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ thị các Bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao, cho thuê đất, trong đó phải làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, người đứng đầu tổ chức sử dụng đất có vi phạm.

Vi phạm về đất đai ở hầu hết các địa phương

Thời gian qua, mặc dù Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực chỉ đạo, tổ chức nhiều đợt kiểm tra và xử lý vi phạm trong sử dụng đất của các tổ chức, nhưng thực tế việc xử lý cũng còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, nhiều vụ việc vi phạm kéo dài vẫn chưa được giải quyết.

Theo đánh giá của Thủ tướng Chính phủ, vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức trên phạm vi cả nước vẫn còn nhiều, phổ biến ở hầu hết các địa phương, dưới nhiều hình thức như: sử dụng đất không đúng mục đích hoặc cho thuê, mượn, chuyển nhượng đất trái phép; để đất hoang hoá, quản lý lỏng lẻo để bị lấn, bị chiếm đất.

Mức độ vi phạm pháp luật đất đai nhiều nhất là các tổ chức kinh tế, các nông trường, lâm trường quốc doanh và các tổ chức sự nghiệp công.

Cương quyết thu hồi đất hoang hoá, gây nhiều bức xúc trong dân

Trước thực tế trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung kiểm tra cụ thể các trường hợp vi phạm và phân loại để có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất, trước hết là các vụ việc điển hình, gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Đối với những trường hợp cho thuê, cho mượn đất hoặc để đất hoang hoá không sử dụng và các trường hợp vi phạm khác gây nhiều bức xúc trong dư luận phải cương quyết thu hồi, những trường hợp vi phạm nghiệm trọng phải truy tố trước pháp luật.

Song song với đó, Thủ tướng yêu cầu rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của các tổ chức kinh tế, truy thu tiền thuê đất đối với thời gian chưa nộp tiền thuê đất, truy thu số tiền cho thuê, chuyển nhượng, chuyển mục đích trái phép để nộp vào ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các địa phương phải tổ chức, chỉ đạo thực hiện để hoàn thành việc rà soát kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai theo yêu cầu trên của Thủ tướng Chính phủ trong 2 năm (2010, 2011).

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp kết quả kiểm tra xử lý báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30.12.2011.

(Theo chinhphu.vn)