Xử lý vi phạm pháp luật trong khai thác, kinh doanh cát, sỏi 

Cập nhật ngày: 07/11/2019 - 18:58

BTNO - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh cát, sỏi.

Mục đích của kế hoạch nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03/CT-Ttg ngày 30.3.2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường hiệu lực thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản”; bảo đảm hoạt động khai thác cát đúng quy định pháp luật, ổn định môi trường, an ninh nguồn nước, xử lý kiên quyết các hoạt động vi phạm pháp luật trong khai thác cát trên địa bàn tỉnh.

Một bến thủy nội địa kinh doanh cát, sỏi trên bờ sông Vàm Cỏ Đông- Ảnh minh họa

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành phối hơp quản lý chặt chẽ các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, kinh doanh, vận chuyển tập kết cát, sỏi trên địa bàn tỉnh, chủ động phát hiện, xử lý đối với các cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng tạo khan hiếm cát để nâng giá, ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, vận động để tổ chức, cá nhân tự giác chấp hành pháp luật và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác cát trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản.

Kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh cát, sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các địa bàn giáp ranh giữa Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An… không để xảy ra diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ động triển khai hiệu quả tổ tác nghiệp theo Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 10.6.2019 của UBND tỉnh; nhanh chóng thẩm định điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản cát trong hồ Dầu Tiếng và có báo cáo đề xuất từng trường hợp cụ thể để UBND tỉnh xem xét cho phép các doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động lại, tránh trường hợp để doanh nghiệp gửi đơn kiến nghị nhiều lần.

Sở TN&MT tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động và trữ lượng khai thác hàng ngày của các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động khai thác cát trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt kiểm tra, chấn chỉnh các doanh nghiệp hoạt động khai thác cát trên sông Vàm Cỏ Đông, sông Sài Gòn. Trong đó tập trung kiểm tra việc thực hiện theo đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, như lắp đặt trạm cân, camera, hồ lắng… đúng quy định tại Thông tư số 61/2017 của Bộ TN&MT.

Đối với Sở Giao thông vận tải (GTVT), chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra bến bãi tập kết, kinh doanh cát trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các bến bãi dọc theo 2 bên bờ sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Đông và hồ Dầu Tiếng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Kiên quyết xử lý nghiêm các bến bãi không có giấy phép hoạt động; xem xét không cấp lại các giấy phép đã hết hạn đối với những bến thủy không bảo đảm các điều kiện quy định tại Thông tư số 50/2014 của Bộ GTVT.

Sở GTVT có nhiệm vụ xem xét trữ lượng, phương tiện, công suất khai thác hàng ngày của mỏ để cấp bến thủy nội địa cho phù hợp, tránh trường hợp một mỏ cấp nhiều giấy phép hoạt động bến thủy, dẫn đến các đối tượng lợi dụng để neo đậu tàu trái phép.

Kế hoạch UBND tỉnh còn phân công nhiệm vụ cụ thể cho Sở Công thương, Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh và UBND các huyện, thành phố một số nhiệm vụ liên quan.

Thiên Tâm