Chuyện thời sự

“Ý Đảng - Lòng Dân” phải làm cho bằng được 

Cập nhật ngày: 14/05/2018 - 12:19

BTN - Tuần rồi tôi thấy nhà báo rất tập trung theo dõi thông tin về sự kiện Hội nghị Trung ương 7 của Ðảng, giờ Hội nghị bế mạc rồi, ông nắm được kết quả như thế nào, vui lòng kể lại cho tôi cùng hiểu với. Dù sao, là người dân lao động quanh năm lo chí thú làm ăn, trình độ cũng giới hạn tôi khó mà hiểu được những chuyện đại sự cao xa…

-Bàn Dân cũng biết là ông đầu tắt mặt tối với công việc mưu sinh nên ít có theo dõi thời sự. Và Bàn Dân cũng đồng ý với ông, sự kiện Hội nghị cấp Trung ương của Ðảng lãnh đạo là chuyện “đại sự”, nhưng nội dung Hội nghị không phải là chuyện “cao xa” mà là chuyện sát sườn trong cuộc sống xã hội của đất nước, của nhân dân ta đó ông!

-Ông nói là không cao xa, thì ông làm ơn nói.. thiệt gần, thiệt dễ hiểu cho tôi biết với!

-Hội nghị Trung ương 7 vừa rồi đã đề ra những quyết sách lớn về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược; cải cách tiền lương và các chính sách bảo hiểm xã hội cùng một số vấn đề quan trọng khác. Ðó là những vấn đề có tác động rất sâu rộng tới nhân dân, tới đời sống kinh tế - xã hội của đất nước đó ông.

-Nhưng mà… tôi cảm thấy hình như những việc đó đã được nói tới rất nhiều năm rồi, chứ đâu phải là vấn đề mới hả ông?

-Ðúng vậy, công tác cán bộ luôn là công tác trọng tâm của Ðảng, Nhà nước, được làm thường xuyên và đã có kết quả tốt là có được đội ngũ cán bộ, công chức mẫn cán, tận tuỵ đảm trách công vụ phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Nhưng trong quá trình phát triển đất nước, công tác này không khỏi có những khuyết điểm và đã có xảy ra không ít trường hợp tiêu cực trong công tác bố trí, đề bạt cán bộ như ông đã thấy báo chí đưa tin rồi đó.

-Còn chuyện cải cách tiền lương thì sao? Tôi thấy dường như năm nào cũng có tăng lương cán bộ, công chức đó mà! Tôi còn nhớ, vài chục năm trước được xem bộ phim “Về nơi gió cát” chiếu trên truyền hình, tôi không sao quên được lời nói của nhân vật Bí thư xã trong phim, rằng: “chúng ta làm cộng sản mà hưởng lương theo lối duy tâm”. Thời bây giờ cách trả lương theo “lối” ấy còn không vậy ông?

-Bàn Dân nghĩ rằng chuyện tiền lương hiện nay không đến nỗi “duy tâm” như thời bao cấp trong phim ấy. Nhưng quả thật là tiền lương thực tế của những người làm công ăn lương bây giờ còn thấp quá, không đủ để trang trải trong cuộc sống.

-Nhưng cũng rất thực tế là…có ai chết đói vì lương thấp đâu?!

-Ðó, nghịch lý là ở chỗ đó đó! Hiện nay bên cạnh mức lương chính của nhiều ngành đang có rất nhiều loại phụ cấp, thậm chí cái phần “phụ” lại cao hơn phần “chính”. Vì thế Trung ương chủ trương cải cách tiền lương kỳ này phải làm sao cho công chức, viên chức, người lao động sống được bằng tiền lương và xoá bỏ cái nghịch lý “phụ cao hơn chính” ấy đi!

-À, tôi hiểu rồi, nhưng mà…tôi cũng được biết là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Nhà nước mình đông quá xá, nếu mà nâng lương thật cao thì làm sao trả nổi hả ông?

-Chuyện đó thì Hội nghị Trung ương 6 lần trước đã tính tới rồi. Nghĩa là phải tinh giản biên chế cho bằng được để có được đội ngũ cán bộ, công chức của cả hệ thống chính trị gọn nhẹ, hiệu quả và được đãi ngộ xứng đáng với công sức của họ trong việc thực thi công vụ.

BÀN DÂN